ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 9. října 1898

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný u obecního úřadu v Litovicích při schůzi obecního zastupitelstva dne 9. října 1898.

 

Ku schůzi dostavili se následující pánové: p. Frt. Linek, starosta,  p. Ant. Šimáček,  p. Jos. Stříbrný, p. J. Horešovský,  zástupce c. k. velkostatku, p. F. Ptáček, p. J. Evan, p. A. Burgr, p. J. Vorlíček, p. F. Horešovský.

 

Předmět.

 

1. Z c. k. ředitelství státních drah v Praze došla žádost za potvrzení postupní smlouvy na rozšíření stanice v Litovicích, zabrané části od veřejné cesty č. 470/2 ve výměře 54 m2.

Potvrzeno.

 

2. Žádost p. Adolfa Košeráka za odprodání 20 čtverečných sáhů pozemku č. p. 526, v pádu neprodajnosti za povolení ku vystavění dřevěné kůlničky na uschování hospodářského nářadí.

Zamítá se jednohlasně. Zeď pak na obecním pozemku se nalézající má v nejkratším čase odstraněna býti.

 

3. Žádost Františka Neumana o chudinskou podporu.

Poskytuje se mu ročně 6 zl. Přídavek se nepovoluje.

 

4. Žádost Marie Chalupové o chudinskou podporu.

Zamítá se, poněvadž stáří její není tak vysoké na její poměry, následkem čehož je ku každé výdělek skýtající práci schopná.

 

5. Žádost Marie Marešové o chudinskou podporu.

Usneseno, by se jí poskytlo 12 zl. ročně. Podpora ta se má jí vyplatiti již za poslední IV. 1898 v obnosu 3 zl.

 

6. Žádost Františka a Marie Kácla o chudinskou podporu.

Usneseno, by se jim poskytovalo ročně  každému 9 zl., celkem 18. V pádu úmrtí jednoho poskytovaná částka odpadává.

 

7. Volné návrhy.

Pan Vorlíček navrhuje zakoupení potřebných kněh pro obecní úřad.

Jednohlasně usneseno, by byly potřebné knihy zakoupené.

 

8. Pan starosta žádá, by byl zakoupen psací stůl a lampa.

Jednohlasně povoleno. Panu starostovi se ponechává věci ty obstarati a s. lampa v ceně 2–3 zl.

 

9. Pan J. Horešovský, zástupce c. k. velkostatku připomíná usnesení obecního zastupitelstva stran zákazu pasení husí.

Usneseno opětně, by husy bez dozoru nebyly paseny, o čemž jest nutno vyhlášky vyvěsiti.

 

10. Pan starosta se táže, jakých opatření nutno učiniti s dítkami Ant. Zelené.

Zůstanou na místech se nalézajících až do doby příchodu jich matky.

 

11. Pan starosta se táže, jaké opatření nutno učiniti se sirotkem Annou Mölzrovou.

Usneseno, by po vyhlášení offertním řízením byla nejméně za stravování její žádajícímu k ošetřování předána.

 

Tím protokol uzavřen a podepsán.

Frt. Linek, starosta, Horešovský, Frant. Horešovský, Šimáček, Ant. Burgr, František Ptáček, Josef Stříbrný, Josef Vorlíček, Josef Evan

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 9. října 1898