ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 26. listopadu 1898

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný u obecního úřadu v Litovicích při schůzi obecního zastupitelstva odbývané dne 26ho listopadu 1898.

 

Ku schůzi dostavili se následující pánové: p. František Linek, starosta, p. Ant. Šimáček, p. Jos. Stříbrný,  p. Josef Horešovský,  zástupce c. k. velkostatku, p. Frt. Ptáček, p. Frant. Horešovský, p. Jos. Vorlíček.

 

Předmět.

 

1. Čtení protokolu z minulé schůze.

Na vědomí vzato.

 

2. Zpracování hasicího řádu.

Obecní zastupitelstvo usneslo se podati slavné c. k. vrchní správě v Jenči žádost o postavení kůlny na stříkačku a daní stříkačky k použití. Začež obec jest ochotna za vzniklých nákladů sl. c. k. velkostatku ročně úroky platiti. V pádu, že žádost ta příznivě vyřízena by byla, usneslo se obecní zastupitelstvo sestaviti vlastní samostatný hasičský sbor.

 

3. Objasnění přípisu slv. okresního výboru ze dne 30. září 1898 č. 747.

Po objasnění přistoupilo obecní zastupitelstvo na navrhnutí slv. okresního výboru.

 

3. Připomenutí usnesení se obecního výboru týkající se oslavení Nejvyššího Jubilea Jeho Veličenstva.

První dva odstavce a s. korporativní zúčastnění se obecního zastupitelstva služeb Božích a zasazení jubilejních stromů na vědomí vzato.

Odstavec III. podělení místních chudých usneslo se obecní zastupitelstvo poděliti 15 nejchudších dítek nejnutnějšími částkami oděvu. Povolen na to obnos 20 zl. Neplatno.

podělení místních chudých usneslo se obecní zastupitelstvo nechati pro ně připraviti společný oběd. Projednání ponechává se panu starostovi.

 

4. Volné návrhy.

Pan starosta navrhuje pronajmutí obecního pozemku č. p. 493.

Usneseno pozemek ten pronajmouti, a sice první rok zdarma, pouze za vzdělání.

 

Pan starosta se táže, kde mají vykázána býti místa na hnoje místo své nemajícím.

Usneseno, by na Břvech vykázáno bylo místo u Krahulova na č. p. 432, v Jenečku cípek obecního pozemku pod buštěhradskou dráhou na č. p. 515, v Litovicích na drahách za mlýnem na č. p. 111.

 

Tím protokol skončen a podepsán.

František Linek, starosta, Horešovský, Šimáček, Ptáček, Frant. Horešovský, Josef Vorlíček, Josef Stříbrný

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 26. listopadu 1898