ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 16. prosince 1898

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný u obecního úřadu v Litovicích při schůzi obecního výboru odbývané dne 16. prosince 1898.

 

Ku schůzi dostavili se následující pánové: p. Frt. Linek, starosta, p. F. Horešovský, p. J. Vorlíček,  p. J. Horešovský,  zástupce c. k. velkostatku, p. Jos. Stříbrný, p. F. Ptáček.

 

Předmět.

 

1. Čtení protokolu z minulé schůze.

Bez dodatku na vědomí vzato.

 

2. Volba dvou důvěrníků, kteří by při stání ohledně postoupení části veřejného majetku č. parc. 470/2 c. k. ředitelství státních drah, na den 9ho ledna 1899 stanoveném intervenovali.

Zvoleni pan starosta a p. Frt. Ptáček.

 

3. Zpracování předpočtu na rok 1899.

Předpočet zkoumán, schválen a usneseno krýti schodek 1 537 zl. 80 kr. 36% přirážkou ku veškerým c. k. přímým daním, které činí 4 280 zl. 49 kr. 36 % = 1 540 zl. 97 kr.

Mimo to usneseno krýti vzniklý obnos na silnici od stájí c. k. velkostatku k rampě, od rampy k zelenému kříži, od reservoáru zpět ku stájím zvláštní přirážkou.       

 

4. Volné návrhy.

Pan starosta se táže, jaká podpora má býti poskytnuta sestrám Kopřivovým.

Usneseno poskytnouti jim přes zimu 6 zl. na živobytí.

 

5. Ku upravení cesty v Jenečku schválená panem Frt. Horešovským, majitelem skály, stanovená cena za jeden kubický sáh 80 kr. z místa.

 

6. Pan starosta se táže, má-li led na obecní strouze v Litovicích a na rybníce v Jenečku placen býti neb ne.

Usneseno, by zapraven byl za jeden vůz poplatek 10 kr.

 

7. Pan starosta navrhuje ustavující komitet ku zařízení hasičského sboru.

Navrhnuté komitet přijmuto, schůze jeho má býti stanovena na některý z všedních dnů před svátky vánočními.

 

Tím protokol ukončen a podepsán.

V Litovicích dne 16. prosince 1898.

Frant. Linek, starosta, Horešovský, Fr. Ptáček, Josef Vorlíček, Frant. Horešovský, Josef Stříbrný

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 16. prosince 1898