ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 29. prosince 1899

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný při schůzi obecního výboru dne 29ho prosince 1899.

 

Ku schůzi dostavili se následující pánové: p. Frt. Linek, starosta, p. F. Horešovský, p. J. Horešovský, zástupce c. k. velkostatku, p. F. Ptáček, p. J. Vorlíček, p. A. Burgr.

 

Předmět.

 

1. Čtení protokolu z minulé schůze.

Bez dodatků na vědomí vzato.

 

2. Žádost F. Čepely za udělení chudinské podpory.

Budiž žadateli pro 1900 udělena v obnosu 12 zl.

 

3. Žádost V. Vlčka za odprodání 35 čtverečních sáhů od pozemku č. p. 446 v Litovicích.

Ze závažných veřejné frekvenci překážejících důvodů zamítnuto

 

4. Usnesení se ohledně hypotekární výpůjčky k uhražení výloh rekonstrukcí projektované silnice povstalých.

Usneseno učiniti hypotekární výpůjčku 2 000 zl. na 50 amortisací.

 

5. Zpracování předpočtu na rok 1900.

Navržený předpočet obecním úřadem obecnímu výboru jednohlasně schválen.

 

6. Volné návrhy.

 

Skončeno a podepsáno

Linek, Horešovský, Ant. Burgr, Frant. Horešovský, Fr. Ptáček, Josef Vorlíček

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 29. prosince 1899