ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 1. prosince 1899

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný při schůzi obecního výboru dne 1ho prosince 1899.

 

Ku schůzi dostavili se následující pánové: p. Frt. Linek, starosta, p. F. Horešovský, p. J. Horešovský, zástupce c. k. velkostatku, p. J. Stříbrný,   p. A. Burgr, p. J. Vorlíček.

 

Předmět.

 

1. Čtení protokolu z minulé schůze.

Bez dodatků na vědomí vzato.

 

2. Usnesení ohledně silnice, jejíž rekonstrukce p. J. Holoubkovi, mistru zednickému v Hostouni zadána.

Podnikatel budiž vybídnut, by do dne 6. prosince s úpravou určitě započal a odst. IV. podmínek ohledně složení vadia v plném znění vyhověl. V pádu nevyhovění tomuto usnesení zadá se rekonstrukce ihned jinému, při čemž ním již vyplacený obnos bude p. J. Holoubkovi tratiti.

 

3. Žádost Anny Vajsové z Dušník za zvýšení podpory.

Usneseno zvýšiti jí podporu na 12 zl. ročně.

 

4. Usnesení se ve smyslu přípisu zemsk. výboru ze dne 21.10.1899 č. 50755 ohledně zamezení alkoholismu.

Usneseno, by okresnímu výboru bylo oznámeno, že obmezení v obci pití kořalky docíleno by bylo tím, by další koncese ku výčepu kořalky nebyly udíleny a již stávající by byly donuceny od 5 hodin v sobotu do pondělka do rána výčepy uzavřené držeti, spojené s obchodem kořalku neprodávati.

 

5. Volné návrhy.

Žádné.

 

Skončeno a podepsáno

Frt. Linek, starosta, Horešovský, Ant. Burgr, Frant. Horešovský, Fr. Ptáček, Josef Stříbrný, Josef Vorlíček

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 1. prosince 1899