ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 4. března 1900

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný při schůzi obecního výboru dne 4. III. 1900.

 

Ku schůzi dostavili se následující pánové: p. Frant. Linek, starosta, p. F. Horešovský, p. J. Vorlíček, p. J. Horešovský, zástupce c. k. velkostatku, p. A. Šimáček, p. F. Ptáček, p. J. Melcr, p. A. Hanzlík, p. A. Burgr, p. B. Hrdlička.

 

Pořad.

 

1. Čtení protokolu z minulé schůze.

Bez dodatků na vědomí vzato.

 

2. Prozkoumání a schválení účtů za rok 1899.

Účty v jejich obsahu schváleny, ku revizi dokladů zvoleni pan J. Horešovský, zást. c. k. velkostatku, p. Frant. Ptáček, p. Jos. Vorlíček.

 

3. Žádost Marie Vlčkové o podporu.

Usneseno poskytnouti žadatelce pro rok 1900 podporu v obnosu 6 zl. nebo 12 K.

 

4. Žádost Josefa Hymla ze Břvů za odprodání 12 m2 od č. p. 176/2.

Usneseno zvoliti obchozí komisi, která se obecním výborem splnomocňuje schváliti uskutečnění prodeje. Ku komisi zvoleni p. Ant. Šimáček, p. Ant. Burgr, p. Boh. Hrdlička.

 

5. Volné návrhy.

Pan starosta se táže, mnoholi má býti vyplaceno za ošetřování sirotka Frt. Zeleného za rok 1899.

Usneseno ode dne jeho přijetí vyplatiti za jeho ošetřování ošetřovateli 30 h denně.

 

Pan A. Hanzlík navrhuje upravení studánky v Jenečku.

Usneseno samou upraviti pod dozorem Boh. Hrdličky.

 

Pan Burgr navrhuje, by schůze výborové nebyly odbývány v neděli neb večer.

Usneseno dle návrhu p. J. Horešovského zást. c. k. velkostatku odbývati důležité schůze v neděli, méně důležité dle možností a potřeby.

 

Pan Ptáček navrhuje vyporážení suchých a starých stromů na obedním majetku stojících a nahražení jich stromky novými.

Pan J. Horešovský, zástupce c. k. velkostatku vyhražuje si, by se tak stalo teprve tenkráte, až bude určitě zjištěno, komu patří.

 

 

Skončeno a podepsáno

Linek, Horešovský, Burgr, Frant. Horešovský, Fr. Ptáček, A. Šimáček, Jos. Vorlíček, Hanzlík Anton, Josef Melcr, B. Hrdlička

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 4. března 1900