ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 29. dubna 1900

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný při schůzi obecního výboru dne 29. IV. 1900.

 

Ku schůzi dostavili se následující pánové: p. František Linek, starosta, p. Frant. Ptáček, p. Ant. Hanzlík, p. Frant. Horešovský, p. Jos. Melcr, p. Ant. Šimáček, p. Boh. Hrdlička, p. J. Vorlíček.

 

Pořad.

 

1. Čtení protokolu z minulé schůze.

Dodatek k odstavci 4 schůze. Ku obchozí komisi zmocnění pánové shledali odprodej za přípustný, na základě toho usneslo se obecní zastupitelstvo odprodej uskutečniti. Cena za 1 m2 usnesena za 1 K ku zapravení do obecní pokladny.

 

2. Žádost Marie Čepelové z Prahy o podporu.

Žadatelka budiž vyzvána, by nemusela bytné platiti, ku přestěhování se do obce domovské, kdež jí bude byt zdarma poskytnut, následkem toho pak výdělek z práce ku její a jejích dítek k obživě úplně dostačí.

 

3. Žádost Marie Najmanové z Kladna o podporu.

Podpora jejímu manželi poskytována v obnosu 12 K ročně budiž přenesena pro rok 1900 na žadatelku.

 

4. Žádost Matěje Najmana ze Stodůlek o podporu.

Poněvadž usneseno podpory do cizích obcí neudíleti, budiž žadatel vyzván ku přesídlení se do obce domovské, kdež bude oň postaráno.

 

5. Žádost Marie Foubíkové o podporu.

Vyzvati žadatelku ve smyslu usnesení odst. 4.

 

6. Na vědomí vzetí uzavřené smlouvy mezi c. k. velkostatkem a obcí o pronájmu hasičského skladiště.

Na vědomí vzato.

 

7. Volba dvou členů ku klasifikaci koní na den 2ho června 1900.

Jednohlasně zvoleni p. Frant. Ptáček a Ant. Šimáček

 

8. Usnesení ohledně ohražení obecní zahrádky v Litovicích.

Usneseno, by ohražení některému podnikateli zadáno bylo. Hradbu usneseno postaviti z cihel.

 

9. Volné návrhy.

Pan starosta se táže, má-li odebírán býti časopis Samosprávný obzor.

Jednohlasně usneseno týž odebírati.

 

Pan Horešovský navrhuje upravení cesty v Jenečku od č. 27 k č. ...

Usneseno onu část cesty od obce uzavříti, pakliže by c. k. velkostatek, který tu samou v největší míře potřebuje, úpravě její nápomocen nebyl.

 

 

Skončeno a podepsáno

Linek, starosta, J. Melcr, Hrdlička, Frant. Horešovský, Josef Vorlíček, Fr. Ptáček, Ant. Šimáček, Hanzlík Anton

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 29. dubna 1900