ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 16. září 1900

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný při schůzi obecního výboru dne 16. září 1900 odbývané.

 

Ku schůzi dostavili se následující pánové: Frt. Linek, starosta, Frt. Ptáček, Ant. Burgr, Josef Melcr, Boh. Hrdlička, Frant. Horešovský, Ant. Hanzlík.

 

Pořad.

 

1. Volba 2 volitelů do okresního zastupitelstva na den 22. října 1900.

Po uvedení na vědomí §§ů 42–44, 47, 48 a 50 obec. zř. a ustanovení § 38 voleb. řádu pro obce přikročeno k volbě hlasovacími lístky, jichž odevzdáno 7, a zvoleni:

pan Antonín Burgr, rolník z Litovic 6 hlasy,

pan František Ptáček, hostinský za Břvů 7 hlasy.

 

Skončeno a přítomnými podepsáno.

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 16. září 1900