ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 2. září 1900

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný při schůzi obecního výboru dne 2. září 1900.

 

Ku schůzi dostavili se následující pánové: p. Frt. Linek, starosta, p. Ant. Šimáček, p. Frt. Ptáček, p. Josef Horešovský, zástupce c. k. velkostatku, p. Jos. Vorlíček, p. Jos. Melcr, p. Ant. Burgr, p. Boh. Hrdlička, p. Frant. Horešovský, p. Ant. Hanzlík.

 

Pořad.

 

1. Čtení protokolu z minulé schůze.

Bez dodatků na vědomí vzato.

 

2. Žádost pí Barbory Hanzlíkové o podporu.

Usneseno poskytnouti jí roční podporu 12 K.

 

3. Usnesení ohledně hražení obnosu na opravu kostela a fary.

Usneseno vyruzuměti obecní úřad v Hostivici, že se ohledně toho určitého usnesení nestalo, a že obec zdejší bude platiti teprve tenkráte, až věc skutečně prokázána bude.

 

4. Vyřízení oznámení pí Karolíny Košerákové z Jenečka ohledně ohražení pozemku č. parc. 77.

Usneseno vyrozuměti oznamovatelku, že se žádost její úplně zamítá.

 

5. Vyřízení žádosti Josefa Holoubka za vyplacení II. splátky na stavbu silnice.

Vyrozuměti žadatele, by stavbu silnice co nejdříve ukončil, po jejím ukončení bude mu II splátka vyplacená. Vícepráce vyplaceny budou po přijmutí silnice, po odhadu těchže znalci.

 

6. Vzetí na vědomí rozhodnutí zemského výboru král. Českého ze dne 5.9.1900 čís. 57444.

Na vědomí vzato.

 

7. Přípis od národní rady ohledně volby sčítacích komisařů.

Za komisaře zvoleni: p. Frt. Linek, starosta, p. Ladislav Novotný ze Břvů a za zapisovatele František Vobořil.

 

8. Usnesení se ohledně Františka Zeleného, kterého p. J. Evan z důvodu toho, že jej stále do školy posílati donucován jest, dále u sebe podržeti nehodlá.

Usneseno podati žádost k místní školní radě, by Frt. Zelenému udělená byla částečná úleva od návštěvy školní.

 

9. Volné návrhy.

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 2. září 1900