ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 10. prosince 1900

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný při schůzi obecního výboru dne 10.12.1900 odbývané.

 

Ku schůzi dostavili se následující ku hlasování oprávnění pánové: p. Frt. Linek, starosta, p. Frt. Ptáček, p. Josef Horešovský, zástupce c. k. velkostatku, p. Jos. Melcr, p. Ant. Burgr, p. Boh. Hrdlička, p. Ant. Šimáček, p. Ant. Hanzlík, p. Jos. Vorlíček.

 

Pořad.

 

1. Čtení protokolu z minulé schůze.

Bez dodatků na vědomí vzato.

 

2. Žádost Marie Volfové z Malých Čičovic o podporu pro 5 jejích nezletilých dítek.

Žadatelka budiž vyzvána, by přestěhovala se do obce, kdež jí bude byt zdarma poskytnut.

 

3. Usnesení se, jak naloženo býti má s Marií Eichlerovou 12 ½ r. starou do obce příslušnou, kteráž se v prozatímním ošetřování u Františka Vobořila nalézá.

Veřejně budiž v obci vyhlášeno zadání jmenovaného děvčete. Ku rozhodnutí o podaných nabídkách zplnomocňuje se představenstvo. Do doby rozhodnutí budiž u dosavadního ošetřovatele Frt. Vobořila ponechána.

 

4. Usnesení se, jak naloženo býti má s Frt. Zeleným, který se v prozatímním ošetřování u Josefa Vorlíčka nalézá.

Usneseno zadati jej cestou v odst. 3. označenou.

 

5. Žádost Jana Kováře ze Strašnic o podporu pro sirotka Růženu Procházkovou.

Zamítá se.

 

6. Zpracování předpočtu na rok 1901.

Navržený obecním úřadem předpočet po změně položky 29, která o 358 K 79 h. zvýšená, jednohlasně schválen a usneseno jevící se schodek krýti 45% obecní přirážkou ku veškerým pro r. 1901 v obci předepsaným daním.

 

7. Volné návrhy.

Pan Ptáček navrhuje pronajmutí obecního špýcharu v Litovicích

Pan zástupce c. k. velkostatku navrhuje, by byl zvolen některý člen obec. zastupitelstva, který by přinesl knihovní výtah soudem ověřený, který by dokazoval, komu špýchar ten patří.

Návrh p. zástupce c. k. velkostatku přijat a zvolen ku vyzdvižení knihovního výtahu p. Frt. Ptáček a p. Josef Melcr.

 

 

Skončeno

Horešovský, Burgr, Šimáček, Ptáček, Hanzlík, Jos. Vorlíček, Josef Melcr, Bohumil Hrdlička

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 10. prosince 1900