Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 9. dubna 1916

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spoj. obcí Litovice, Břve a Jeneček, která se konala o 9. hodině dopoledne v místnosti pana Burgra dne 9. dubna 1916.

 

Schůzi jsou přítomni podepsaní pánové.

 

Úřadující radní p. Burgr zahájil schůzi, uvítal přítomných.

 

Pořad:

 

I. Čtení zápisu z poslední schůze.

Jednohlasně schváleno.

 

II. Schválení účtů r. 1914.

Účty se schvalují s dodatkem protokolu ze 9. dubna 1916 níže podepsaných.

 

III. Projednání rozpočtu na rok 1915 a stanovení výše přirážky obecní a školní.

Rozpočet čten a schválen s podotknutím, že položka vydaných na uprchlíky 150 kor. byla věnována výhradně na výlohy dopravní.

Usneseno na 66% přirážce obecní a 12% školní.

 

IV. Žádost Barbory Eichlerové o zvýšení podpory chudinské.

Pan Malý navrhuje zvýšení podpory na zvýšení ze 30 korun na 40  korun ročně.

 

V. Žádost Anny Klatovské ze Břvů za předání Klárovu ústavu slepců v Praze.

Pan c. k. správec Horešovský navrhuje, by byla v žádosti podporována a informace další obstará p. Tomek M.

 

V. Projednání přípisu Dra Rudolfa Seidla z Kladna.

Usneseno veškeré účty hraditi výpůjčkou aprovizací vzešlých.

Pan Josef Horešovský z Jenečka a pan Jar. Burgr z Litovic se uvolují peníze zapůjčiti proti úrokům 4½% a výloh tím vzešlých.

Obecní úřad se uvoluje vystaviti ověřovací listinu pánům k jich ruce.

 

VI. Předložení účtů pana Ant. Šimáčka ze Břvů za rok 1915 vydaných pro uprchlíky.

Obnos 18 korun vyplacených p. Matěji Fidlovi za úpravu kamen se schvalují. Další položky se neschvalují, jelikož veškeré vydání s uprchlíky hradí se ze státních podpor.

 

Zaslaný jeden výtisk Vznik a vývoj organizace Boje proti tuberkulose v Čechách se ponechává.

 

Tím skončeno a podepsáno.

 

Horešovský, Jan Malý, Josef Horešovský, Antonín Zikán, Josef Arnold, Tomek

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 9. dubna 1916

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003