Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 29. dubna 1916

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o nutné schůzi obecního výboru konané dne 29. dubna v obecní kanceláři č. 15 v Litovicích o 9. hodině dopoledne za přítomnosti podepsaných.

 

Pořad:

 

Schůzi zahájil úřadující radní přivítav přítomných a přikročeno k jednání.

 

I. Čtení zápisu z poslední schůze.

Zápis čten a schválen s připomenutím úřadujícího, že informace stran Anny Klatovské žádosti do ústavu slepců žádných informací p. Tomek posud nedodal.

 

II. Dojednání ohledně čtvrté válečné půjčky.

Ujednáno hraditi půjčku 2 000 korun zápůjčkou z hospodářské záložny v Unhošti a od soukromníků vyzvati obchůzkou p. Burgr a Horešovský.

 

III. Oslava červeného týdne.

Usneseno dojednati s místními děvčaty, by se v obci provedla dobrovolná sbírka, a vyzváno obecenstvo, by přistoupilo za členy červeného kříže.

Pro vybírání milodarů se věnovali sl. Koperníková a sl. Chalupová z Litovic.

 

Volné návrhy.

Pan Horešovský z Jenečka se dotazuje stran revise v obci provedené.

Úřadující radní odpovídá, že protokol o revisi byl čten za přítomnosti pánů: c. k. hospodářského správce p. Horešovského, p. Zikána a Součka i úřadujícího radního a výsledek že bude zaslán obci od zemské revidující komise písemně.

 

Žádost Josefa Svobody o zakoupení dřevěné chůdy.

Úřadující předkládá žádost Josefa Svobody za zakoupení dřevěné chůdy od firmy B. Pecka Praha.

Usneseno onu zakoupiti a dopisem ověřiti firmu, by mu žadají [?] chůdu vydala za cenu 50 kor.

 

Žádost Josefy Slámové ze Třebonic

se odkládá do zjištění domovského práva.

 

Vyrovnání účtu p. Klatovského z Úhonic

se odkládá do povolení výběru obecní přirážky.

 

Skončeno a podepsáno.

 

Horešovský, Souček, Horešovský, J. Malý, Ant. Zikán, Arnold Josef

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 29. dubna 1916

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003