Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 1. června 1916

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního výboru konané dne 1. června 1916 v kanceláři obecního výboru v Litovicích č. 15 u přítomnosti podepsaných.

 

Program:

 

Schůzi zahájil úřadující radní uvítav přítomných a přikročeno k jednání.

 

I. Čtení zápisu z minulé schůze.

Pan J. Horešovský z Jenečka se dotazuje stran Anny Klatovské, jak bylo s ní naloženo. Úřadující radní odpovídá, že byl ústav dotázán, který odporučil Franz. Josefinu na Smíchově, která zaopatřuje slepce ve stáří, ježto do ústavu Klárova se přijímají pouze do 30 roků.

 

II. Projednání přípisu okresního výboru v Unhošti ohledně předplacení honebného c. k. lesní správou Horní Ptice.

Pan Malý činí návrh, by se schodek zapravil z obecních přirážek.

 

III. Usnesení o odměně jednateli žňové komise za sepsání osevních ploch katastrů zdejších.

Pan Burgr navrhuje 50 korun, by byla vyplacena jako odměna jednateli žňové komise. Jednohlasně se přijímá.

 

IV. Žádost Josefy Kafkové z Litovic č. 54 za odprodání části parceli č. 105 u špýcharu.

Pan Horešovský navrhuje, by se dříve místo ohledalo, zda by se tím nepoškodilo další stavební parceli. Ohledání se uvolují veškeří páni výboru.

 

V. Žádost Frant. Radimského za udělení chudinské podpory.

Pan Horešovský z Jenečka činí návrh, by se s podporou sečkalo a Radimský byl o věci poučen, že má nárok dožadovati se podpory u své domovské obce.

 

VI. Žádost Anny Hanzlíkové v Krupce za zvýšení chudinské podpory.

Pan Malý navrhuje, by se zvýšila podpora na 24 K ročně.

 

VII. Volné návrhy.

Úřadující radní oznamuje nařízení okresního hejtmanství ze dne 28. dubna 1916 ohledně zavedení daně ze psů. Usneseno z 1. psa při domě zapraviti 40 hal. ročně, druhého psa 2 koruny.

 

VIII. Čtení přípisu okresního hejtmanství ze 12. března 1912 ohledně zavedení trestů polního pychu.

Usneseno jmenovati obecní senát, který bude tresty vyměřovati podle činů.

Navrženi páni: Pan Bedř. Stádník z Jenečka, Jos. Arnold z Litovic, Jar. Burgr z Litovic, Jos. Horešovský z Jenečka, Ant. Zikán z Litovic.

Pánové volbu přijímají a tresty se budou vyměřovati peněžitými pokutami.

 

Skončeno a podepsáno.

 

Burgr, úř. radní, Horešovský, Souček, Horešovský, J. Malý, Zikán, Tomek

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 1. června 1916

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003