Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 1. října 1916

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního výboru konané dne 1. října 1916 o 9 hodině dopoledne v úřadovně obecního výboru v Litovicích.

 

Pořad:

 

Čtení zápisu z poslední výborové schůze.

Zápis čten a schválen.

 

Vybídka okresního hejtmanství ohledně oslavy jmenin Jeho Veličenstva císaře Františka Josefa I.

Usneseno pořádati přednášku s příslušným Thema a přednášeti se uvolil p. Josef Blažka, učitel z Jenče a předseda místní chlebové komise, a usneseno se dojednati se starostou obce Hostivice, popřípadě Sobína.

 

Pořádání obětních dní ode dne 4ho do 8ho t. m.

Usneseno pořádati sbírku po obci a požádati místní děvčata o konání obchůzky po obci a obec uhradí 50 korun.

 

Přípis okresního výboru v Unhošti ohledně II. válečné půjčky.

Usneseno setrvati při 50leté splátce a umoření kapitálu amortisačním procentem.

 

Přípis obecního úřadu v Libušíně ohledně příslušnosti Františka Brožka recte Slámy.

Usneseno se odvolati okresnímu výboru.

 

Volné návrhy a dotazy.

P. Burgr sděluje, že nařízením c. k. okresního hejtmanství byla vzata do obecní režie rozprodej chleba a mouky a místnost ku rozprodeji pronajata v hostinci p. Součka.

Usneseno hraditi nájemné v obnosu 200 korun a ku rozprodeji dožádán p. J. Blažka, učitel v Jenči.

K úhradě účtů sjednán otevřený účet u záložního spolku v Hostivici na Josefa Horešovského z Jenečka. Úhrada ztráty na úrocích bude hrazena z obecní pokladny.

 

Tím skončeno a podepsáno.

 

Burgr, úř. radní, Horešovský, St. Zpěváček, Horešovský, J. Malý, Zikán

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 1. října 1916

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003