Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 14. prosince 1916

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního výboru konané dne 14. prosince 1916 o 2. hodině odpolední v úřadovně obecního výboru v Litovicích u přítomnosti podepsaných.

 

Pořad:

 

1. Usnesení ohledně úpisu V. válečné půjčky.

Pan Horešovský z Jenečka navrhuje, by upsán byl obnos 1 500 korun, což se jednohlasně přijímá.

Úřadující radní navrhuje, by obnos hrazen byl zbytek lombardu II válečné půjčky v obnosu 350ti korun, pak výpůjčkou z okresní hospodářské záložny v Unhošti v obnosu 900ti korun a zbytek hrazen z kmenového jmění, což se jednohlasně přijímá, a usneseno zakoupiti jednu státní poukázku na 1 tisíc korun splatnou v roce 1922 o kurse 96 % a pak 5 kusů státních dluhopisů po 100 kor. 40ti leté 5 ½ % umořitelné státní půjčky.

 

2. Přípis c. k. okresního hejtmanství ohledně odměny chlebových komisí.

Usneseno postupovati dle rozvrhu c. k. okresního hejtmanství a obnos 39ti korun hraditi chlebové komisi v Hostivici.

Další odměna pak přináleží místní chlebové komisi z obecní pokladny. Jelikož pak v obci posud volba chlebové komise se nekonala, přikročeno k volbě a navrženi páni: St. Zpěváček a p. Kar. Prchal z Litovic, p. B. Stádník z Jenečka a p. V. Zikl ze Břvů, předsedou pak jmenován k návrhu c. k. okresního hejtmanství p. Jos. Blažka, učitel ve Velké Jenči.

 

3. Přípis c. k. okresního hejtmanství ohledně přibrání členů do aprovisační komise ze řad dělníků.

Jelikož místní aprovisační komise koná své povinnosti vzorně, usneseno ponechati nadále v činnosti, avšak na návrh úřadujícího radního rozmnožena na 9 členů a přibráni páni: St. Zpěváček z Litovic, p. Čížek Josef z Litovic, p. Skonář František ze Břvů.

 

4. Válečné pojištění obecních chudých rodin vojínů v boji.

Usneseno ponechati do příští schůze.

 

5. Žádosti.

a) Žádost pokračovací školy v Hostivici za subvenci pro rok 1917.

Usneseno věnovati 100 kor.

 

b) Žádost Anny Klatovské z Jenče za zvýšení chudinské podpory.

Žádosti se vyhovuje a zvyšuje se podpora na deset korun měsíčně od prvního ledna 1917.

 

c) Žádost Anny Najmanové z Jenečka o udělení chudinské podpory.

Usneseno věnovati 4 koruny měsíčně počínaje 1. lednem 1917.

 

d) Žádost J. Vaňka ze Lhoty p. Malotice.

Usneseno věnovati 20 kor.

 

Volné návrhy a dotazy.

Jelikož se žádný k slovu nehlásí, odpadla.

 

Tím skončeno.

 

Burgr, úř. radní, Horešovský, J. Malý, Kar. Souček, Horešovský, Tomek, Ant. Zikán

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 14. prosince 1916

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003