Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 13. ledna 1917

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního výboru konané dne 13. ledna 1917 o druhé hodině odpolední v úřadovně obecního výboru u přítomnosti delegáta okresního výboru p. Košáka z Velkého Přítočna, náměstka okresního starosty a p. obecního výboru: c. k. vrchní hospodářský správec p. Jos. Horešovský, zástupce virilisty, p. Jan Malý, p. Jos. Horešovský z Jenečka, Matěj Tomek, p. Ant. Zikána, p. Ant. Šimáček a úřadující radní.

 

Pořad:

 

Schůzi zahájil úřadující radní bez přítomnosti p. Ant. Šimáčka, který se dostavil později, uvítav přítomných a přikročeno k jednání programu.

 

1. Jednání s panem Antonínem Šimáčkem ohledně úhrady účtů aprovisačních, které za jeho úřadování zapraveny nebyly.

Po delším jednání, které spělo dle vysvětlení p. delegáta okresního výboru k cíli, přišel p. Antonín Šimáček, který na vyzvání úřadujícího radního, jakým způsobem míní účty hraditi, se zavazuje, že vše řádně vyrovná, a žádá o poschovění do konce měsíce února 1917, by mohl částku dluhující sobě zaopatřiti.

Usneseno do toho času posečkati.

 

II. Volné návrhy.

1. Pan Tomek žádá, by byl zakoupen nějaký štěrk na správu cesty směrem k Sobínu.

Usneseno s věcí posečkati na pozdější dobu.

 

2. Úřadující radní navrhuje, by se při přítomnosti zástupce okresu vyjednalo s panem Zikánem, zda by odprodal sklep do silnice bránící stavbě dokončení rygolu přes obec.

Po dotazování se ceny sklepa žádá pan Zikán za zmíněný objekt 700 K, avšak po delším jednání odprodati pouze potřebnou část ku stavbě rygolu po odměření za cenu nově umluvenou.

 

3. Úřadující radní žádá, by otevřený účet na jméno p. Horešovský u záložního spolku v Hostivici k úhradě účtu obce aprovisačních byl zvýšen z 1 800 K na 3 000 korun.

Usneseno jednohlasně po vysvětlení p. okresním delegátem účet pro potřeby zvýšiti.

 

Jelikož se žádný více k slovu nehlásí, schůze skončena.

 

Burgr, úř. radní, Horešovský, J. Malý, Kar. Souček, Horešovský, Tomek, Ant. Zikán

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 13. ledna 1917

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003