Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 8. července 1917

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o řádné schůzi obecního výboru konané dne 8. července 1917 o 10. hodině odpoledne v kanceláři obecního výboru v Litovicích u přítomnosti podepsaných.

 

Pořad:

 

1. Čtení zápisu z poslední výborové schůze.

Zápis čten a schválen.

 

2. Jak postupovati ve věcech exekučních vůči p. Šimáčkovi ze Břvů.

C. k. vrchní hospodářský správce p. J. Horešovský navrhuje, by ve věci téže dožádán byl zástupce p. notáře Dr. …, by exekuci pokračoval soudně a v případě potřeby uvedl stroje zabavené do exekuční dražby, což se jednohlasně přijímá. Ku doručení potřebných opisů pověřen p. St. Zpěváček.

 

3. Týden ochrany kojenců.

P. Horešovský z Jenečka navrhuje, by věnováno bylo 20 kor. Jednohlasně se přijímá.

 

4. Přípis c. k. okresního hejtmanství: Hospodářské domoviny pro vracející se vojíny z války.

Usneseno obecními pozemky přijít vracejícím se vojínům vstříc za ceny mírné.

 

5. Žádost Anny Klatovské z Jenče o zvýšení chudinské podpory.

Usneseno žádosti vyhovět a podpora se zvyšuje na 15 K měsíčně.

 

6. Žádosti.

a) Žádost Josefa Chalupy ze Zbuzan za udělení chudinské podpory.

Pan St. Zpěváček navrhuje, by mu byla udělená podpora v obnosu 4 korun měsíčně, pan Horešovský, by při začátcích věnováno pouze 2 kor., o čemž se dává hlasovati, a většina z přítomných hlasuje pro návrh první, který se přijímá, a udělí se podpora 4 kor. měsíčně.

 

b) Žádost Kateřiny Černé z Ruzyně za udělení podpory.

Žádost se zamítá, ježto žadatelka nemá vysokého věku.

 

c) Žádost Marie Rozkošné z Zlosejna za podporu na dvě dítky po Františku Rydlovi.

Žádost se zamítá, ježto otec posud žije a jest povinen se o své dítky starat.

 

d) Žádost Josefa Vaňka ze Lhoty za udělení příspěvku na ošacení pro Josefa Zelenku.

Žádost se zamítá, ježto jest jmenovaný vyspělý a napomáhá se pěstounu živiti.

 

e) Žádost obce Tachlovic za udělení práva domovského pro Ant. Vernera.

Žádost se odkládá na pozdější dobu.

 

Volné návrhy.

Ježto se žádný nehlásí, schůze skončena.

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 8. července 1917

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003