Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 28. září 1917

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o řádné schůzi obecního výboru konané dne 28. září 1917 o 9. hodině dopoledne u přítomnosti podepsaných v kanceláři obecního výboru v Litovicích.

 

Pořad:

 

1. Čtení zápisu z poslední výborové schůze.

Zápis čten a pan Tomek z Jenečka se dotazuje, jak se má s věcí pana Antonína Šimáčka ohledně věcí exekučních.

Pan Zpěváček mu odpovídá, že nebylo možno proti panu Šimáčkovi vystoupiti, ježto na základě výnosu ministerského až po tříměsíční lhůtě ode dne dovolené, t. j. dnem 1. října 1917.

Pan Horešovský činí návrh, by se vystoupilo proti p. Šimáčkovi soudně, což se přijímá, a na návrh úřadujícího radního splnomocňuje se p. Matěj Tomek a p. Stanislav Zpěváček ku zadání právnímu zástupci postupu.

 

2. Schválení účtů za rok 1916.

Účty po vysvětlivce p. Dr. Jana Kotana, zemského účetního, záhy se odkládají ku schválení.

 

3. Volba revizorů účtů.

Na návrh p. Horešovského zvoleni páni: p. Jan Křečan, správce c. k. pivovaru v Jenči co zástupce virilisty, pan Matěj Tomek z Jenečka a pan Stanislav Zpěváček. Jmenovaní páni volbu přijímají.

 

4. Projednání rozpočtu na rok 1917.

Rozpočet dle jednotlivých položek probrán a v některých zvýšen a schodek v obnosu 5 110 kor. hrazen 65% přirážkou ku všem přímým daním.

 

Volné návrhy a dotazy.

- Pan Tomek z Jenečka činí dotaz, jak pokročila žádost podaná ohledně normalování rybníka v Jenečku.

Pan správce Křečan se uvoluje dotázati u c. k. okresního hejtmanství osobně, jak ta věc pokročila.

 

- Úřadující radní žádá p. správce, by tlumočil u p. rady, by mostek přes cestu u Litovic ve stavu zchátralém mohl býti zbořen a nahrazen propustkou rourou.

Pan správec se uvoluje o věci jednati s panem radou Rosamem.

 

- Žádosti patronátního úřadu v Jenči ohledně úhrady výloh spojených s opravou varhan.

Usneseno výlohy v obnosu dle rozpočtu 76 kor. 74 hal.

 

 

Tím skončeno.

 

Burgr, Stanislav Zpěváček, Tomek, Ant. Zikán, Josef Horešovský, Jan Malý

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 28. září 1917

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003