Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 10. listopadu 1921

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček, která se konala dne 10. listopadu 1921 v místnosti obecního výboru v Litovicích čp. 36.

 

Starosta obce občan Josef Melcr zahájil schůzi o 7. hod. večerní za přítomnosti podepsaných.

 

Pořad jednání:

 

1. Čtení zápisu z poslední výborové schůze.

Po přečtení zápisu byl zápis jednohlasně schválen.

 

2. Projednání přípisu od okres. správní komise v Unhošti, jenž žádá, by byly podány návrhy ohledně meliorace vod a prostranství v obci.

Občan Em. Tůma činí návrh, aby obec naše podala žádost ku okres. správní komisi ohledně svedené dešťové vody z pozemku č. par. 1 v Litovicích do panské stoky. Zároveň aby bylo připomenuto, že bude potřeba kanálek na svedení vody při pozemku č. parc. 1 v Litovicích.

 

3. Projednání přípisu od okres. správy politické v Kladně ohledně předepsaných tabulek ku označení obcí.

Usneseno, aby předepsané tabulky ku označení obce a osad byly dány do zpracování p. Josefu Fialovi, malíři písma v Litovicích. Prací tuto zadá obec. starosta p. Josef Melcr.

 

4. Žádost Karla Zelenky z Litovic za udělení a vykázání místa pro trafikantní budku a odprodej obec. kamene.

Usneseno: místo na trafikantní budku se uděluje a vykazuje se u zahrádky p. Jos. Sobotky aneb u obecní zahrádky směrem k domku Jos. Linka s dohodou p. Josefa Sobotky a okresní správní komise v Unhošti.

 

5. Žádost obce Nučic za přijmutí ve svazek domovský Frant. Kozáka.

Žádosti se vyhovuje, jelikož nestává žádných vylučujících důvodů.

 

6. Žádost Anny Fialové z Litovic za přijmutí ve svazek domovský.

Jelikož se vyhovuje, jelikož nestojí žádných vylučujících důvodů, a jmenovaná se ve svazek domovský přijímá mimo dětí již plnoletých.

 

7. Čtení došlých přípisů:

I. Od okresní správní komise v Unhošti ohledně vedení pamětní knihy a zvolení letopisecké komise.

Do letopisecké komise jsou navrženi: občan Josef Tvrdý ze Břvů, Pavel Sláma z Jenečka, Boh. Hrdlička a obecní starosta Jos. Melcr.

 

Volné návrhy a dotazy.

Pan Josef Tvrdý činí dotaz, zda-li jest vyřízeno sporné zařízení ohledně propachtování obecních pozemků.

Zodpovězeno, že spor ten jest vyřízen k dobru obce a že dražba byla řádně vykonána a také úplně platná.

 

Pojednání ohledně opravy mostku za Hrdličkovic.

Usneseno, aby mostek ten se nechal prozatímně opravit, ku opravě té jest ustanoven p. Mat. Fiala, který za práci tu bude honorován.

 

František Korbel, ob. strážník žádá, by mu byl propachtován obecní pozemek čís. parc. 1 v Litovicích, který obec koupila od velkostatku, a nabízí z pozemku toho obnos 104 Kč ročně, v případě potřeby pozemku tohoto odstoupení obci beze vší náhrady.

Usneseno, že pozemek ten se Frant. Korbelovi propachtuje za navrženou nabídku, kterou Frant. Korbel nabídl.

 

Občan Pavel Sláma činí dotaz ohledně dovolené Frant. Korbela, kterou nedržel. Usneseno, by Frant. Korbelovi se vyplatil za jeho 14denní dovolenou obnos 300 Kč, jelikož občan Tůma ohledně onemocnění nemohl funkci tuto zastávati za Frant. Korbela.

Jednohlasně schváleno.

 

S tím skončeno a podepsáno.

 

Karel Šinágl, Pospíšil Alois, Sláma Pavel, Pachman Václav, Josef Vorlíček, Josef Melcr, Boh. Hrdlička, Nedbal Josef, Václav Kopernický, Josef Tvrdý, Emanuel Tůma

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 10. listopadu 1921

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003