Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 6. července 1922

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček konané dne 6. července 1922 v místnosti obecního výboru v Litovicích čp. 36.

 

Starosta obce občan Josef Melcr zahájil schůzi o 9. hodině ranní za přítomnosti podepsaných.

 

Pořad jednání:

 

1. Čtení zápisu z poslední výborové schůze.

Zápis čten nebyl a ponechává ku příští schůzi.

 

2. Pojednání ohledně vybírání nápojové dávky.

Jednohlasně usneseno, aby se dávka nápojová v době od 1. října 1922 vybírala následovně: z 1 litru piva 6 hal. a z 1 litru lihovin 20 hal., z vína a moštu 20 hal. z 1 litru. Dávka tato se bude vybírati až do konce roku 1923.

 

3. Pojednání, jak se má naložiti s předválečnou rakouskou rentou, jenž obec naše měla na obnos 1 000 K.

Jednohlasně usneseno, aby se věc tato zamítla.

 

S tím skončeno a podepsáno.

 

Josef Vorlíček, Anton Kafka, Alois Pospíšil, Boh. Hrdlička, Josef Melcr, Šinágl Karel, Václav Kopernický, Šoura Václav, Tomek Matěj

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 6. července 1922

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003