Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 3. září 1922

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček konané dne 3. září 1922 v místnosti obecního výboru v Litovicích čp. 36.

 

Starosta obce občan Josef Melcr zahájil schůzi o 9. hodině ranní za přítomnosti podepsaných.

 

Pořad jednání:

 

1. Čtení zápisu z předposlední a poslední schůze obec. výboru.

Pan Matěj Tomek činí poznámku k předposlednímu zápisu ohledně dekretu služebního vydaného Frant. Korbelovi, by v něm bylo opraveno na místě obec. tajemník, že jest co kancelářská síla ku vykonávání veškerých prací kancelářských a jest od 1. ledna 1921 jmenován co nadstrážník. Jednohlasně schváleno.

Zápis z poslední schůze jednohlasně schválen.

 

2. Čtení přípisu od okresní pol. v Kladně, jenž týká se ohledně pohořelých v Bohdanči, okres Broumovský.

Usneseno: že v naší obci se žádná sbírka dělati nebude, jelikož jest v naší obci velká nezaměstnanost.

 

3. Projednání přípisu od rolnické pojišťovny v Praze ohledně zvýšení požární pojistky na obec. domky čp. 7 a 18.

Usneseno, by požární pojistka na domek čp. 7 a 18 se zvýšila 8krát.

 

4. Žádost Frant. Korbela za udělení 14denní dovolené.

Usneseno, by Frant. Korbelovi se 14denní dovolená zaplatila, aby práce písařské i službu zastával na místě dovolené nadále po celých 14 dnů.

 

5. Žádost zemského správního výboru v Praze za udělení příspěvku pro ošetření Anny Fršlínkové, která se nachází zemské vychovatelně v Kostomlatech.

Usneseno: Jelikož Anna Fršlínková se dosud ve vychovatelně nenachází, by byla ihned tam od obce dopravena.

 

6. Žádost válečného sirotčince Joaneum o poskytnutí peněžitého příspěvku.

Usneseno, by se sirotčinci zaslal obnos 20 Kč.

 

7. Pojednání ohledně založení pamětní knihy a založení této.

Usneseno, by pamětní kniha se ponechala ku další potřebě a pak p. Tůma aby tam poznámky, které má, do knihy zanesl, hlavně které týkají se záležitostí vážných.

 

S tím skončeno a podepsáno.

 

Šoura Václav, Václav Kopernický, Pavel Sláma, Pospíšil Alois, Pachman Václav, Josef Vorlíček, Karel Šinágl, Černá Alžběta, Tomek Mat., Josef Melcr

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 3. září 1922

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003