Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 22. října 1922

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček konané dne 22. října 1922 v místnosti obecního výboru v Litovicích čp. 36.

 

Starosta obce občan Josef Melcr zahájil schůzi o 9. hodině ranní za přítomnosti podepsaných.

 

Pořad jednání:

 

1. Čtení zápisu z poslední výborové schůze.

Pan Matěj Tomek béře poznámku, kterou činil k zápisu ze schůze dne 24. června 1922, zpět a trvá na tom, by zápis o schůzi ze dne 24. června 1922 zůstal tak, jak bylo ve schůzi této usneseno, to jest, by dekret Frant. Korbela zůstal tak, jak byl ve schůzi této schválen. Jednohlasně schváleno. Ostatní body se v zápise jednohlasně schvalují.

 

2. Čtení přípisu od okresní správy pol. v Kladně ohledně rozloučení obce Litovice a Jeneček.

Usneseno: By obecní úřad vypracoval veškeré majetkové poměry celé místní obce, tak osady Jeneček zvlášť dle stavu ze dne 31. 12. 1921. Dále by byly sděleny veškeré otázky ve spise od okres. Správy pol. V Kladně č. 54315/K ze dne 21. září 1922 uvedené. Ku vypracování toho jest ustanoven p. Frant. Korbel.

 

3. Žádost Václ. Zpěváčka z Litovic za odprodání části veřej. Statku před jeho domkem čp. 2.

P. Karel Šinágl činí návrh, by žadateli se vyhovělo a část veřej. statku ve výměře 8 m ob odprodalo, a sice za 1 m² aby zaplatil obci 3 Kč. Dále že kupující ponese veškeré výlohy s koupí spojené.

Jednohlasně schváleno.

 

4. Čtení přípisu od okresní správní komise v Unhošti ohledně vodoprávního řízení o přepadu z Litovického rybníka v r. 1921 stanovené.

Občan Jos. Tvrdý činí návrh: by byl zaslán přípis okres. správní komisi v Unhošti, že obec naše na všechny podmínky, které se vrchní správa v Jenči kladla, přistoupila, ohledně přívodu vody č. parc. 105/1 v Litovicích. Jelikož p. cestmistr p. Jos. Náprstek se sám nabídl, že skicu na vodoteč vypracuje, což však neučinil, a že obec nyní žádá náhradu za škodu, která jí vznikla, tj. obnos 925,40. Jednohlasně schváleno.

 

5. Žádost okresní péče o mládež v Unhošti ohledně Zdeňky Vlčkové, jenž žádá, by obec se jí ujala a neb do některého ústavu ji na útraty obce dodala.

Usneseno: by oznámeno, že v obci naší se pro jmenovanou místo u některé rodiny opatří a že podpora se jí zvýšiti nemůže ani do ústavu dodati.

 

6. Žádost ochrany matek a kojenců v Hostouni o nějaký peněžitý příspěvek.

Usneseno: by věc ta byla ponechána na příští rok.

 

7. Žádost Václ. Nováka z Litovic za přijmutí ve svazek domovský obce Litovic.

Jelikož nestává proti žadateli žádných důvodů dle zák. r. 1896, se jednohlasně do svazku domovského přijímá.

 

Volné návrhy a dotazy.

 

S tím skončeno a podepsáno.

 

Tvrdá Josef, Šoura Václav, Pospíšil Alois, Antonín Kafka, Hrdlička Bohumil, Tomek Matěj, Josef Melcr, Václav Kopernický, Karel Šinágl, Pavel Sláma

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 22. října 1922

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003