Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 17. prosince 1922

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček, která se konala dne 17. prosince 1922 v místnosti obecního výboru v Litovicích čp. 36.

 

Starosta obce občan Josef Melcr zahájil schůzi o 9. hodině ranní za přítomnosti podepsaných.

 

Pořad jednání:

 

1. Čtení zápisu z poslední výborové schůze.

Po vysvětlení několika bodů byl zápis jednohlasně schválen.

 

2. Schválení rozpočtu obecné a měšťanské školy v Hostivici na rok 1923.

Rozpočet se jednohlasně schvaluje.

 

3. Čtení přípisu od okresní správní v Unhošti, jenž týká ohledně stavby nové okresní silnice Hostivice–Sobín.

P. Matěj Tomek činí návrh, že naše obec přistupuje na stavbu nové okresní silnice Hostivice–Sobín s tou podmínkou, že obec naše si zaplatí pouze výměru metrů, kolik bude silnice tato měřiti na našem katastru a jaký náklad bude vyžadovati za 1 m², a že neponese náklad na 1 m², který připadne na druhé obce.

Jednohlasně schváleno.

 

4. Žádost obce Hořelice za přijmutí ve svazek domovský Antonie Bachorové ze Břvů.

Jmenovaná se jednohlasně přijímá.

 

5. Žádost za přijmutí ve svazek domovský Frant. Melen z Jenečka.

Jmenovaný se jednohlasně přijímá.

 

Žádost za přijmutí ve svazek domovský Josef Černý ze Břvů.

Jmenovaný se jednohlasně přijímá.

 

6. Žádost Frant. Malíka a Josefa Náprstka ze Břvů ohledně odstranění agátu při jejich staveních.

Žádosti se žadatelům vyhovuje a má zaplatiti za každý strom 1 Kč.

 

Žádost Josefa Sobotky z Litovic ohledně odstranění dvou stromů při jeho stavení.

Usneseno: aby se stromy ty prodaly ve veřejné dražbě, a sice dne 24. 12. 1922.

 

Volné návrhy a dotazy.

P. Bohumil Hrdlička činí dotaz ohledně, že stále vytéká hnojůvka z velkostatku v Litovicích, která znečišťuje celou obec.

Usneseno: by byla upozorněna vrchní správa v Jenči, by věci té učinila oznámení hospodářské správě v Litovicích, by výtoku hnojůvky této učinila zamezení.

 

P. Alžběta Černá činí návrh, by byla požádána vrchní správa v Jenči ohledně odstranění topolů podél silnice na Břvech, která vede podél stavení p. Mareše, p. Zahrádky, Černého a p. Hošťka, jelikož topoly tyto hrozí nebezpečí.

Usneseno: by o věci této byla vyrozuměna vrchní správa v Jenči, by topoly tyto nechala odstraniti, jelikož hrozí nebezpečí i kolemjdoucím.

 

P. Karel Šinágl činí návrh ohledně vysázení stromořadí na obecním pozemku čís. kat. 1 v Litovicích a vysázení scházejících stromků na obecních stromořadích.

Usneseno: by veškeré potřebné stromky se zakoupily v Praze-Hradčany. Ku koupi stromků jest ustanoven p. Boh. Hrdlička.

 

S tím skončeno a podepsáno.

 

Josef Melcr, Václav Kopernický, Pavel Sláma, Šinágl Karel, Šoura Václav, Černá Alžběta, Josef Nedbal, Pospíšil Alois, Tomek Matěj, Hrdlička, A. Kafka

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 17. prosince 1922

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003