Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 14. ledna 1923

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček konané dne 14. ledna 1923 v místnosti obecního výboru v Litovicích čp. 36.

 

Starosta obce občan Josef Melcr zahájil schůzi o 9. hodině ranní za přítomnosti podepsaných.

 

Pořad jednání:

 

1. Čtení zápisu z poslední výborové schůze.

Po přečtení zápisu byl jednohlasně schválen.

 

2. Projednání přípisu od okresní pol. správy v Kladně, jenž týká se ohledně rozloučení obcí Litovice–Jeneček a žádá za předložení plánů.

P. Václav Kopernický činí návrh, aby se se záležitostí ohledně vypracování a předložení plánků na rozdělení obce Litovice–Jeneček, které žádá okres. pol. správa v Kladně č. j. 75781/K, posečkalo, až se o tom vyrozumí ostatní sousedé obce Litovic a Břvů.

Návrh ten byl 6 hlasy schválen, 4 hlasy byly proti návrhu tomuto (nehlasovaly).

P. Matěj Tomek činí návrh, že záležitost ohledně rozloučení Litovic–Jeneček jest pouze pokračování z roku 1919.

 

3. Žádost Jana Klatovského z Břevnova za schválení kapitalisace na obnos 10 000.

Žádosti se jednohlasně zamítá.

 

4. Volba dvou revisorů ku revidování vstupenek při zábavách, jenž podléhají vybírání dávek ze zábav.

Navrženi jsou: p. Karel Šinágl a František Korbel. Jmenovaní funkci tu přijímají.

 

5. Pojednání ohledně úpravy cest v obcích.

Usneseno: že předem, aby se vyšetřilo, mnoho-li bude státi kámen a jaký náklad bude vyžadovati dovoz po dráze. Vyšetření toto přednese ku příští schůzi.

 

6. Čtení došlých dopisů:

A. Čtení přípisu od okresní správní komise v Unhošti ohledně nákladu na projekt silnice Hostivice–Sobín, jenž na naši obec připadne obnos 75 Kč.

Usneseno, by obnos 75 Kč se okresní správní komisi v Unhošti zaslal.

 

B. Přípis od okres. správy pol. v Kladně ohledně sbírky na postavení pomníku Frant. Škropovi ve Vosicích.

Jednohlasně se zamítá.

 

Volné návrhy a dotazy.

P. starosta oznamuje, že předstoupila na obecním úřadě Kateřina Bělíková z Unhoště ohledně žádosti o chudinskou podporu.

Usneseno: By žadatelka si poslala žádost a tuto nechala potvrdit okres. výboru a obecnímu úřadu.

 

S tím skončeno a podepsáno.

 

Josef Nedbal, Václav Pachman, Václav Kopernický, Alois Pospíšil, A. Kafka, Tomek Matěj, Josef Melcr, Pavel Sláma, Šoura Václav, Šinágl Karel, Josef Minařík

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 14. ledna 1923

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003