Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 19. února 1923

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček konané dne 19. února 1923 v místnosti obecního výboru v Litovicích čp. 36.

 

Starosta obce občan Josef Melcr zahájil schůzi o 7. hodině večerní za přítomnosti podepsaných.

 

Pořad jednání:

 

1. Čtení zápisu z poslední výborové schůze.

K odstavci II trvá občan Josef Tvrdý na tom, že poznámku p. Tomka neuznává za správnou. P. Matěj Tomek zase trvá na tom, že na poznámce té trvá, kterou činil v předešlé schůzi, že jest správně.

K odstavci V. činí občan Boh. Hrdlička návrh, by předem se objednaly tři vagony kamene, a sice pro každou obec jeden vagon. Což se jednohlasně schvaluje.

Ostatní body v zápise uvedeném se schvalují.

 

2. Schválení účtů za rok 1922.

Dle protokolu dohledací a finanční komise se účty jednohlasně schvalují.

 

3. Projednání přípisu od okresní pol. správy v Kladně ze dne 13. 12. 1922 č. 75781/K, který byl v poslední schůzi obec. zastupitelstva ponechán ku projednání ku příští schůzi.

Občan Josef Tvrdý činí návrh. Jelikož obec naše od nepaměti jsou spjaty jak politicky, tak hospodářsky a není pro odtržení žádných pádných důvodů a vyslovuje se obecní zastupitelstvo 9 hlasy proti oddělení osady Jenečka.

Důvody uvádí se následovně: občanstvo si to nepřeje (viz z občanské schůze ze dne 11. dubna 1919 a ze schůze občanstva ze Břvů a z Litovic ze dne 28. ledna 1923). Dále dle usnesení obecního zastupitelstva ze dne 25. října 1919, což vzala okresní správní komise v Unhošti ze dne 30. prosince 1919 na vědomí.

II. Společná vydání obecním služebníkům (tj. tajemník, funkcionáři, starosta). Tajemník má smlouvu, které celé obecní zastupitelstvo schválilo.

III. Jeneček jest pouze 10 minut od obce Litovic vzdálen a nikdy odstrkován nebyl, naopak cesty a úpravy osady se vždy dle potřeby řádně spravovaly.

IV. Z rozdělení by vzešly zbytečné výlohy, co se týče rozdělování katastrů, zpracování plánů rozdělení chudých, rozdělení majetku a dluhů, na které obec. zastupitelstvo nepřistupuje.

V. Obce naše spojené nejsou tak velké, aby byla potřeba nějakého rozdělení.

VI. Obecní zastupitelstvo si béře příklad z vlády republiky československé, která si též nepřeje odtržení poněmčeného území.

Návrh ten byl 9 hlasy schválen, 4 hlasy byly proti návrhu tomuto.

 

4. Projednání přípisu od zástupců osady Jenečka, jenž týká se ohledně rozdělení osady a utvořiti obec Jeneček co samostatnou.

Občan Josef Tvrdý činí návrh, by na přípis, který zaslali zástupcové osady Jenečka, se odpovědělo to, co jest usneseno v odstavci III.

Návrh ten jest 9 hlasy schválen.

 

5. Žádost Kateřiny Bělíkové z Unhoště za udělení chudinské podpory.

Usneseno: by věc ta se postoupila okresnímu výboru v Unhošti ku projednání. Jednohlasně schváleno.

 

6. Čtení přípisu o zemědělské rady Český odbor v Praze, jenž týká ohledně zalesňování.

Jelikož v naší obci pozemky ku zalesňování se nenachází, spis ten se zamítá.

 

Volné návrhy a dotazy.

Občan Karel Šinágl činí návrh, by bylo dožádáno ministerstvo veřejných prací ohledně vymáhání nákladu, který obci vzešel ohledně vypracování plánů ohledně svedení dešťové vody z pozemku č. kat. 105/1 v Litovicích a ohledně zboření můstku v Litovicích.

Návrh ten byl jednohlasně schválen.

 

S tím skončeno a podepsáno.

 

Tomek Matěj, A. Kafka, Josef Minařík, Pospíšil Alois, Josef Nedbal, Václav Kopernický, Černá Alžběta, Boh. Hrdlička, Josef Melcr, Šinágl Karel, Šoura Václav, Sláma Pavel, Václav Pachman, Tvrdý Josef

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 19. února 1923

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003