Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 14. dubna 1923

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček konané dne 14. dubna 1923 v místnosti obecního výboru v Litovicích čp. 36.

 

Starosta obce občan Josef Melcr zahájil schůzi o 7. hodině večerní za přítomnosti podepsaných.

 

Pořad jednání:

 

1. Čtení zápisu z poslední výborové schůze.

Po přečtení a probrání protokolu byl zápis jednohlasně schválen.

 

2. Čtení zápisu o schůzi finanční komise ze dne 8. dubna 1923 konané.

Po přečtení zápisu byl zápis jednohlasně schválen.

 

3. Projednání přípisu od okresní správní komise v Unhošti, jenž týká se ohledně závad dle § 11 požárního řádu a ustanovení bezpečnosti požární v našich obcích (t. j. ponocného).

Paní Černá dává návrh, by předem se vyvěsily vyhlášky, by ten, kdo by místo ponocného přijal, by se přihlásil do 15. května 1923 u obecního úřadu v Litovicích, a v žádosti musí uchazeč si podati, za jakou odměnu by službu tu přijal. Ponocný se bude ustanovovati pro každou osadu jeden.

Návrh ten byl jednohlasně schválen.

 

4. Projednání přípisu okresní politické správy v Kladně, jenž týká se schválení sazby kominické.

Dle přiloženého výkazu se sazba kominická jednohlasně schvaluje.

 

5. Čtení přípisu od obecního úřadu v Noutonicích ohledně Josefa Volfa.

Záležitost ta se ponechává ku vyřízení obecnímu úřadu.

 

6. Žádost p. Beránkové, porodní asistentky z Hostivice, jenž žádá 50 Kč za porod u p. Eichlerové ze Břvů.

Usneseno: aby se předem vyšetřilo, zda-li by si jmenovaný mohl zaplatiti sám za porod tento. Pakli ne, by se žadatelce obnos 50 Kč z obecní pokladny vyplatil.

 

Volné návrhy a dotazy.

Občan Josef Nedbal činí dotaz, jak by se zabránilo výtoku všelijakých splašků, které vylévají rodiny, jenž obývají v Jenečku v koloniích.

Usneseno: aby se věc ta oznámila okresnímu cestáři p. Matouškovi.

 

S tím skončeno a podepsáno.

 

Josef Melcr, Pavel Sláma, Šoura Václav, Pachman Václav, Václav Kopernický, A. Kafka, Nedbal Josef, Tomek Matěj, Pospíšil Alois, Černá Alžběta, Příhodová Marie, Emanuel Tůma

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 14. dubna 1923

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003