image003

 

HOSTIVICKÉ PODNIKY A ŽIVNOSTI

 

Úvod -> Podniky a živnosti -> Mlýny -> Záhadný parní mlýn

 

 

Záhadný parní mlýn v Hostivici

Hostivice, místo neznámo
1880

 

Majitel mlýna

 

Antonín Husák

1880

 

Historie mlýna

 

V roce 1880 zaslal Antonín Husák, majitel parního uměleckého mlýna v Hostivici, litovickému obecnímu úřadu dopis s oznámením o mimořádných cenách za mletí tohoto znění (s opravou četných pravopisných chyb pro lepší srozumitelnost):

 

 

Návěští.

 

Dovoluji si P. T. ctěnému obecenstvu v známost uvésti, že za příčinou zkoušení (:osvědčení:) strojů v mém parním mlýně v Hostivici mohu od 3. června 1880 mlít dle následujícího tarifu (:ceny:):

I. Bude se brát čtrnáctý díl měřičného z veškerého druhu obilí a dva a půl kg na promletí z jednoho pytle.

II. Bude se brát dvacet kr. od pšenice a devatenáct kr. od žita a přes pískovec (:obyčejné nejnovějšího způsobu 16 kr. šestnáct kr. od šrotování = padesát kg třiadvacet kr. Přes první složení (:úplně zařízené:) mohu sloužit semletím od pětadvaceti pytlů do pěti set, přes druhé složení (:poloamerikánské:) od jednoho a půl pytle do třinácti a přes obyčejné složení mohu sloužit v jakémkoliv množství.

Promletí bude se rovnat hodnotě zrna. Spolehlivost a užitečnost myslím, že ukáže nejlépe výsledek.

 

V Hostivici dne 3. června 1880.

S plnou úctou Ant. Husák

 

 

Tento dopis je poněkud záhadný. Antonín Husák se v Hostivici a nejbližším okolí objevuje v pramenech jen v roce 1873 jako mistr obuvník v Jenči a ženich. V Hostivici mu v 70. ani 80. letech 19. století nepatřila žádná nemovitost.

Možným vysvětlením je, že Husák vybudoval parní mlýn čp. 114, který později koupil Jakub Tausig. Ve výkazech změn pozemkového katastru je však jasně uvedeno, že Tausig koupil mlýn od obce Hostivice. Bezpečně také víme, že mlýn vznikl z bývalého hostivického kontribučenského špýcharu. Pokud bychom Husákův mlýn měli ztotožnit s pozdějším Tausigovým mlýnem, museli bychom připustit, že Husák přestavěl mlýn z budovy, která mu nepatřila.

 

 

Úvod -> Podniky a živnosti -> Mlýny -> Záhadný parní mlýn

 

image003