image003

 

KNIHA PŘÍBĚHŮ PRO ŠKOLU HOSTIVICKOU

 

Úvod -> Hostivické školství -> Kniha příběhů -> Strana 5

 

Předchozí částNásledující část

 

 

 

 

Strana 5

 

překlad z němčiny

 

 

image005

 

Slavnému vrchnímu úřadu!

Podepsaný dle obsahu ctěného přípisu slavného vrchního úřadu z 8. t. m. č. 450 pol. uložil rychtáři Velkého Jenče, aby svolal občany a pak výsledek jejich vykonané porady podepsanému oznámil. Protože se až dosud tento rychtář u podepsaného neukázal, pak se musí domnívat, že kvůli různosti názorů nemohlo dojít k žádnému rozhodnutí. Proto také ze strany podepsaného k žádnému rozhodnutí ohledně provi­zorního vyslání hostivického školního pomocníka do Velkého Jenče nemůže být nic zařízeno, i když tento nic toužebněji si nepřeje než ukončení této záležitosti.

Protože slavný vrchní úřad ve výše uvedeném přípisu praví: „Jestliže se při situaci známé vrchnímu úřadu dá předpokládat, že od vyššího úřadu přicházející povolení…“, pak podepsaný zdvořile prosí v této záležitosti o laskavé vysvětlení, protože on ze strany veledůstojného školního dohlížecího úřadu dostal dosud jen následující pokyn: „Je třeba vyčkat odpovědi od Veleslavného c. k. krajského úřadu.“ /:16. listopadu 1826. čís. Schol 345/69:/ K tomu musí podepsaný poznamenat, že slavný vrchní úřad neučinil žádnou zmínku, kde bude školní pomocník ve Velkém Jenči bydlet a kým mu bude poskytováno stravné. Tyto tři otázky musí být dle přirozeného pořádku zodpovězeny rozhodně předem, dříve než může hostivický školní pomocník ve Velkém Jenči, který je přiškolen k hostivické farní škole, jako excurendo vyučovat.

Nechť se Vašemu slavnému úřadu podaří v této věci přivést obec k dorozumění, tak jako aby zaplatila zbytky školného.

Hostivice 16. března 1827.

Pavel Haas

farář

 

 

Předchozí částNásledující část

 

Úvod -> Hostivické školství -> Kniha příběhů -> Strana 5

 

image003