SERIÁL NAHLÉDNUTÍ DO KNIHY PŘÍBĚHŮ

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Nahlédnutí do Knihy příběhů -> 3. nahlédnutí

 

Předchozí částNásledující část

 

 

TŘETÍ NAHLÉDNUTÍ
do Knihy příběhů pro školu Hostivickou

(Hostivický měsíčník 11/2008)

 

Dnes do Knihy příběhů pro školu Hostivickou nahlédneme potřetí a dozvíme se něco málo o hostivických učitelích.

Na straně 16 je zmíněn školní pomocník (učitel vyučující v pobočné třídě) Jan Rada, který 23. března 1833 požádal o zprostředkování jedné místnosti k bydlení, protože ve škole žádný volný prostor k bydlení nebyl. Se svolením vrchního správce Pecheho dostal Rada v září 1833 20 zlatých vídeňské měny, aby si zajistil bydlení na školní rok 1833/1834.

Farář Haas povolil česky psaným zápisem 10. září 1833 Janu Radovi příspěvek na bydlení

Hned na další stránce Knihy příběhů je zaznamenána výměna učitelů mezi Hostivicí a Hořelicemi (nyní část Rudné). V říjnu 1834 přešel hostivický učitel Josef Horáček do Hořelic a do Hostivice nastoupil Václav Frantz z Hořelic. Přeložení musela schválit Administrace toskánských statků, pod kterou spadalo tachlovické panství. Frantz je zmíněn i v nejstarší pamětní knize hostivické školy z konce 19. století, ale jako František. Pisatel si zřejmě spletl učitele Václava Frantze s jeho synem Františkem, který se stal zahradníkem na zámku Kozel a proslul jako význačný amatérský archeolog.

V říjnu 1837 skončil výše zmíněný Jan Rada ve svém novém působišti v Trnovanech a toto místo bylo propůjčeno opět pomocníkovi hostivické školy Janu Malému. Okresní školní dozorce František Lampa vyjádřil ve jmenovacím dopise toto přání: „Slibujeme si od něho, že jemu svěřenou školní službu okamžitě nastoupí a bude se snažit jak pilností, tak spořádaným životem jemu danou důvěru nezklamat.“

František Lampa napsal dopis o přeložení Jana Malého německy

O další výměně učitelů se dozvídáme z opisu rozhodnutí Rakovnického c. k. krajského úřadu ve Slaném (kraj se tehdy jmenoval Rakovnický, ale krajský úřad sídlil ve Slaném) zapsaného na straně 20 Knihy příběhů. Pomocník Václav Hron skončil 31. října 1838 a nově jmenovaný pomocník Jan Tůma nastoupil následujícího dne. Oba pobírali shodný roční plat 35 zlatých 16 ¼ krejcaru, který se vyplácel pozadu ve čtvrtletních lhůtách prostřednictvím rakovnické c. k. krajské pokladny proti orazítkované a od příslušné vrchnosti a místního faráře podepsané stvrzenky. Krajský úřad nařídil zastavit výplaty odcházejícímu pomocníkovi a začít je vyplácet jeho nástupci.

Nic dalšího Kniha příběhů o hostivických učitelích v první polovině 19. století neprozrazuje…

 

S komentovaným úplným přepisem Knihy příběhů pro školu Hostivickou se můžete seznámit na internetových stránkách zde.

Jiří Kučera

www.hostivickahistorie.cz

 

 

Předchozí částNásledující část

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Nahlédnutí do Knihy příběhů -> 3. nahlédnutí