Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Ladislav Chaloupka

 

 

Ladislav Chaloupka

* 22. 6. 1922 – † 19. 2. 1985

Předseda Místního národního výboru Hostivice v letech 1964 až 1977
a předseda Městského národního výboru Hostivice v letech 1978 až 1981

 

image005

 

image007

Ladislav Chaloupka se narodil 22. června 1922. Počátkem 60. let pracoval v Automobilových závodech Klementa Gottwalda (Pragovce) a bydlel v podnikovém bytu v domě čp. 126.

Do hostivické samosprávy vstoupil v roce 1963, kdy byl 1. dubna na ustavující schůzi nově zřizované místní komise lidové kontroly zvolen za jejího předsedu. O rok později byl zvolen do Místního národního výboru Hostivice a na prvním povolebním plenárním zasedání MNV, které se konalo 2. července 1964, byl zvolen předsedou MNV. V této funkci setrval dlouhých 17 let. V době jeho předsednictví proběhla v roce 1977 oslava 700 let od první písemné zmínky o Hostivici a při této příležitosti byla Hostivice k 1. lednu 1978 povýšena na město přiznáním městského národního výboru. Za Chaloupky byla rovněž zahájena rekonstrukce zámku, která skončila až v roce 1983. Ve volbách v roce 1981 již nekandidoval.

Zemřel 19. února 1985 a pohřben je na hostivickém hřbitově.

 

Působení ve veřejných institucích

 

    

Místní národní výbor Hostivice

Městský národní výbor Hostivice

Poslanec MNV/MěNV (1963–1981)

Předseda komise lidové kontroly (1963–1964)

Předseda MNV/MěNV (1964–1981)

 

Odkazy

 

Přehled hostivických a litovických starostů a předsedů MNV

 

Prameny

Přehled pramenů

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Ladislav Chaloupka

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003