Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> František Jiránek

 

 

František Jiránek

učitel hostivické obecné školy v letech 1886 až 1897

 

František Jiránek začínal v hostivické škole od 1. září 1886 jako zatímní podučitel místo přeloženého Josefa Šafaříka a dekretem c. k. zemské školní rady z 19. února 1890 se stal definitivním podučitelem. Od 1. září 1897 nastoupil jako definitivní učitel do obecné školy v Unhošti.

 

Odkazy

 

Stránka o školství se slovníkem hostivických učitelů

 

Prameny

 

Pamětní knihy a kroniky hostivických škol (přepisy v řadě K Pramenů k hostivické historii)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> František Jiránek

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003