Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Emil Píša

 

 

Emil Píša

učitel hostivické obecné školy v letech 1887 až 1903

 

Emil Píša se stal definitivním učitelem hostivické obecné školy vynesením c. k. zemské školní rady z 1. března 1887 a službu nastoupil téhož dne. V roce 1890 dočasně zastupoval nemocného řídícího učitele v Hostouni. Naposledy učil ve školním roce 1902/1903 a poté se ze záznamů školní kroniky vytrácí. Jeho odchod nebyl zapsán zřejmě proto, že zrovna nastoupil nový řídící učitel.

 

Odkazy

 

Stránka o školství se slovníkem hostivických učitelů

 

Prameny

 

Pamětní knihy a kroniky hostivických škol (přepisy v řadě K Pramenů k hostivické historii)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Emil Píša

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003