Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Miroslav Zvára

 

 

JUDr. Miroslav Zvára

* 28. 3. 1925 – † 11. 4. 1996

Starosta města Hostivice v letech 1990 až 1994

 

 

Miroslav Zvára se narodil 28. března 1925 v Praze hostivickému železničáři Vojtěchu Zvárovi a Růženě rozené Hašínové. Po studiu na gymnáziu v Praze a po znovuotevření vysokých škol po druhé světové válce se dostal na právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Poté zde zůstal jako asistent profesora Turečka a v roce 1948 byl sekretářem právnické fakulty, ale v roce 1949 byl zatčen a v politickém procesu odsouzen k 10 letům vězení. Za pokus o útěk, při kterém byl zadržen, mu byl trest zvýšen o dalších 16 let. Byl vězněn na Borech a v Leopoldově a pracoval v uranových dolech v Jáchymově a v Příbrami. Propuštěn byl po 12 letech vězení.

Po návratu do Hostivice pracoval nejprve u soustruhu v hostivické Pragovce a až později se mohl vrátit ke svému původnímu povolání právníka. V 70. let se zapojil do činnosti SRPŠ a stal se členem školské a kulturní komise MNV. Od roku 1973, kdy bylo zahájeno vydávání, až do své smrti byl členem redakční rady Hostivického měsíčníku. Podílel se také na vysílání Hostivického rozhlasového týdeníku.

Po prvních svobodných volbách konaných po sametové revoluci byl v listopadu 1990 zvolen starostou města Hostivice. Ve volbách v roce 1994 kandidoval na prvním místě za sdružení nezávislých kandidátů Hostivice 94, mandát zastupitele však neobhájil.

Zemřel 11. dubna 1996.

 

Působení ve veřejných institucích

 

    

Místní národní výbor Hostivice

Městský národní výbor Hostivice

Člen komise školské a kulturní (1971–1985)

 

Sdružení rodičů a přátel školy

Předseda (1971)

 

Redakční rada Hostivického měsíčníku

Člen (1973–1996)

 

Město Hostivice

Starosta (1990–1994)

 

Působení ve spolcích

 

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice-Litovice

Člen výboru (1946)

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Vojtěch Zvára (* 20. 4. 1892 Kondrac čp. 14 – † 1978), železničář v Hostivici čp. 93,
syn Karla Zváry, rolníka v Kondraci čp. 14, a Marie rozené Tyrnerové z Dubu

Matka: Růžena rozená Hašínová (* 27. 5. 1896 Sedlov – †)

 

Převzatý životopis

 

Městská kronika, zápis za rok 1996 (převzato z Hostivického měsíčníku)

11. dubna 1996 odešel JUDr. Miroslav Zvára.

Byl to člověk s velkým rozhledem, bohatými životními zkušenostmi, vždy ochoten poradit a pomoci druhým, člověk vzdělaný a skromný. Vyrůstal jako syn úředníka státních drah, bydlícího ve služebním bytě na hostivickém nádraží. Přestože ve škole patřil vždy mezi ty nejchytřejší, byl veden ke skromnosti a jako takový žil po celý život. Z hostivické školy odešel do pražského gymnázia, a když byly po druhé světové válce znovu otevřeny vysoké školy, pokračoval ve studiu na právnické fakultě v Praze. Po úspěšném ukončení studia pracoval jako asistent profesora Turečka na právnické fakultě. Bohužel však pouhý jeden rok, neboť byl v roce 1949 zatčen a uměle vykonstruovaným politickým procesem odsouzen k 10 letům vězení. Během výkonu trestu se pokusil o útěk, při kterém byl zadržen a odsouzen k dalším 16 letům. Byl vězněn na Borech, v Leopoldově a pracoval v uranových dolech v Jáchymově a Příbrami. Celou tuto vězeňskou kalvárii naštěstí přežil a po těžkých 12 letech byl, ač již ne zcela zdráv, propuštěn na svobodu. Nejprve ale pracoval u soustruhu v hostivické Pragovce a teprve později se mohl vrátit ke svému původnímu povolání a pracovat jako právník. Po roce 1989 byl v komunálních volbách demokraticky zvolen hostivickým starostou, prvním starostou po 40 letech vlády jedné strany. Tohoto úkolu se dr. Zvára zhostil se ctí. Právě jemu mohou hostivičtí občané děkovat, že úspěšně pokračovala výstavba kanalizace a městského vodovodu a do Hostivi­ce byl přiveden plyn. Jako první inicioval jednání o připojení Hostivice na pražskou autobusovou dopravu.

Z krátkého životopisu tohoto vzácného člověka vyplývá, že neměl život lehký a snadný. Zlá a nevyléčitelná nemoc předčasně ukončila jeho životní dráhu v 71 letech a bohužel mu nedopřála užít si klidného a spokojeného odpočinku v klidu svých drahých.

Na takové lidi se nezapomíná a zůstanou v našich srdcích i nadále.

Ing. Karel Šícha

 

Odkazy

 

Přehled hostivických a litovických starostů a předsedů MNV

 

Prameny

Přehled pramenů

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Miroslav Zvára

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003