Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OBECNÍ ORGANIZACE

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Obecní organizace -> Městské kulturní středisko Hostivice -> Redakce HM

 

 

 

Hostivické kulturní středisko

Městské kulturní středisko Hostivice

 

 

REDAKCE A REDAKČNÍ RADA HOSTIVICKÉHO MĚSÍČNÍKU

v letech 1973 až 1993

 

 

Hostivické kulturní středisko, resp. Městské kulturní středisko Hostivice vydávalo pro Radu MNV Hostivice, resp. Radu MěNV Hostivice, od roku 1973 časopis Hostivický měsíčník. Na práci redaktora dohlížela redakční rada.

V jednotlivých číslech Hostivického měsíčníku bylo složení redakční rady uváděno až od ledna 1990. Údaje z předchozích let jsou neúplné a vycházejí hlavně z článku Anny Křižkové k 30 letům časopisu (otištěno v září 2003).

V průběhu roku vycházelo obvykle 10 běžných čísel (měsíčně kromě července a srpna). Před změnou jízdních řádů (původně v květnu, později v prosinci) bylo vydáváno zvláštní číslo s jízdními řády. Několikrát vyšla také další zvláštní čísla Hostivického měsíčníku, a to k volbám a k dokončení rekonstrukce hostivického zámku.

V únoru 1993 bylo Městské kulturní středisko Hostivice zrušeno a vydávání Hostivického měsíčníku převzal nově zřízený odbor kultury Městského úřadu Hostivice.

 

Redaktorka

 

Anna Křižková

 

Redakční rada

 

PhDr. Slavomír Plicka – předseda

JUDr. Miroslav Zvára

PhDr. Antonín Tejnor

Ing. Karel Šícha

Eva Hrbková

Jaroslav Stejspal

Bernard Polívka (80. léta)

Pavel Krchov (80. léta)

Vladimír Stanislav – ilustrace

M. Kohutič – fotografie (1990)

Čeněk Macháček (1990–1992)

Ing. Jiří Pergl (od roku 1991)

Josef Šarše (od roku 1992)

 

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Obecní organizace -> Městské kulturní středisko Hostivice -> Redakce HM

 

Popis: image003