Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ ŠKOLSTVÍ

 

Úvod -> Hostivické školství -> Mateřská škola Hostivice I.

 

 

 

 

Mateřská škola Hostivice I.

 

Zřízena v prosinci 1945, činnost zahájila v roce 1946

V roce 1986 byla sloučena s Mateřskou školou Hostivice II. do společné Mateřské školy Hostivice

 

Akce pořádané pro veřejnost

 

 

 

Z historie školy

 

 

Dne 14. prosince 1945 se usnesl MNV Hostivice zřídit mateřskou školu, která bude umístěna v sále v prvním patře hostince u Neradů (s vchodem z Pelzovy ulice), což se stalo 2. května 1946. Zpočátku spadala školka pod správu národní školy, později byla osamostatněna. Po sloučení Hostivice a Litovic byla hostivická školka označena číslem II., ale posléze bylo číslování školek sjednoceno podle číslování částí obce.

 

Děti z hostivické školky v hostinci u Neradů.

 

V roce 1952 byla školka umístěna v budově Jiráskova čp. 187 (nynější sídlo Městské policie Hostivice). V roce 1956 se začalo jednat o přemístění školky do domu Čsl. armády čp. 200, kde již sídlily jesle, ale jednání se protahovala. V roce 1957 proběhla generální oprava školky v sále hostince u Neradů, kde bylo zřízeno zdravotně hygienické zařízení pro děti, kuchyně a jídelna. Teprve 14. listopadu 1960 se školka přestěhovala k jeslím, kde sídlila až do dokončení nového areálu v Litovické ulici v roce 1986.

 

Děti z hostivické školky v roce 1954.

 

Děda Mráz ve školce v roce 1965.

 

V roce 1970 bylo v této školce 45 dětí ve dvou třídách. Od 1. září 1972 byla otevřena další třída pro 25 dětí v domu „tesko“ na Husově náměstí. Také tento prostor byl využíván až do otevření nového areálu v Litovické ulici v roce 1986.

V roce 1980 docházelo do hostivické školky 70 dětí, z toho 20 do pobočky na náměstí.

 

Oběd v roce 1976.

 

Děti z hostivické školky před pobočkou na náměstí.

 

Dne 1. února 1984 odešla Jindřiška Pelcová po 31 letech vedení školy do důchodu. Vedením školy byla pověřena Eva Fršlínková, která tuto funkci zastávala až do spojení hostivické a litovické školky do společné školky v roce 1986.

 

 

 

Školní budovy

 

 

Čsl. armády čp. 200

1960–1986

 

Husovo náměstí čp. 57

1972–1986

 

Čsl. armády čp. 22 a 105

Sál hostince Chmelový keř

1945–1952 a 1957–1960

 

Jiráskova čp. 187

1952–1957

 

 

 

Ředitelky školy

 

 

1953–1984: Jindřiška Pelcová

1984–1986: Eva Fršlínková

 

 

Úvod -> Hostivické školství -> Mateřská škola Hostivice I.

 

Popis: image003