Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ ŠKOLSTVÍ

 

Úvod -> Hostivické školství -> Mateřská škola Hostivice II.

 

 

 

Denní dětský útulek v Litovicích

Mateřská škola Hostivice II.

 

Denní dětský útulek vznikl v roce 1947, kolem roku 1950 přeměněn na mateřskou školu

V roce 1986 sloučena s Mateřskou školou Hostivice I. do společné Mateřské školy Hostivice

 

Akce pořádané pro veřejnost

 

Z historie školy

 

Dětský útulek, který sloužil k péči o děti zaměstnaných matek, byl v Litovicích v Dělnickém domě zřízen již za druhé světové války. Dne 21. června 1945 ho však Okresní péče o mládež v Unhošti zrušila, protože pro něj obec neobstarala vhodný prostor. Již 23. července 1945 však MNV Litovice zřídil v místnosti státního dvora žňový útulek, kde vykonávala dozor komise žen a opatrovnicí byla Jindřiška Pšeničková, která se starala také o předchozí dětský útulek. Pro žňový útulek MNV zapůjčil toto vybavení: dlouhý zahradní stůl, velký rovný stůl, dva malé rovné stoly, 23 různých židlí, 14 stoliček, tři skříňové stolky, malou poličku, proutěný koš na papír, dřevěnou vaničku, dvě stará plechová vědra, proutěný košíček, poškozený dvouuchý železný hrnek a další dva malé rovné stoly. Pod soupisem poznamenal tajemník Václav Čížek v červenci 1946: „Tento nábytek byl převezen na ovčín po skončení útulku a tam usklad­něn. Když později přišel oddíl R. A. na ovčín, nábytek byl vynesen ven a po odchodu R. A. z části rozkraden. Co zbylo, bylo poté zapůjčeno – též koupališti.“

V červnu 1945 požádal MNV Litovice ministerstvo národní obrany o přidělení dře­věných domků na zřízení dětského útulku. Ministerstvo národní obrany žádost předalo ministerstvu ochrany práce a sociální péče, které odkázalo na ministerstvo školství. V květnu 1946 proto MNV odpověděl na dotaz z ONV Kladno, že v obci je třeba umístit asi 40 až 60 dětí pracujících matek. Majitelé prostor vhodných pro zřízení dětského útulku a jeslí odmítli své místnosti pronajmout a obci se nepodařilo od státu získat ani pozemek vhodný pro stavbu provizorní budovy. Později se však podařilo získat dřevěné domky z letiště, takže v neděli 28. září 1947 mohl být dětský útulek slavnostně otevřen.

 


 

Pozvánka na otevření útulku v Litovicích v září 1947.

 

Při slavnostním otevření dětského útulku v Litovicích účinkovali pěvecký spolek Bendl, 50členný dětský soubor hudební školy Josefa Dvořáka z Litovic, dechová hudba kapelníka Františka Hokůva a místní a sousední spolky a korporace. Na stavbě dobrovolně odpracovalo 156 členů KSČ 4 073 hodin, 27 národních socialistů 250 hodin, osm sociálních demo­kratů 215 hodin, tři lidovci 53 hodin a 62 neorgani­zova­ných 539 hodin.

V roce 1949 byla součástí dětského útulku i mateřská škola, do níž chodily pětileté děti. MNV Litovice odmítl přeměnit dětský útulek na mateřskou školu s tím, že až pro přeměnu „budou získány patřičné předpoklady“, MNV sám o to požádá. V tomto roce v dětském útulku pracovaly paní Hutarová a Marie Krupičková.

 

Článek o litovické školce z roku 1947.

 

Děti přicházejí do litovické školky v roce 1947.

 

V litovické školce v roce 1947.

 

Počátkem 50. let byl útulek přeměněn na mateřskou školu č. I., o něco později bylo číslování školek sjednoceno s číslováním částí obce. V počátcích spadala školka po správu národní školy, později byla osamostatněna.

V roce 1970 měly dvě učitelky na starosti 30 dětí v jedné třídě, stejný stav zůstal zachován až do roku 1986, kdy byla litovická školka spojena s hostivickou do společné školky.

V roce 1982 odešla do důchodu ředitelka školky Eva Saifrtová po 29 letech ve funkci. Novou ředitelkou se stala Jana Kozlová, která pak převzala i sloučenou mateřskou školu.

 

Děti z litovické školky s ředitelkou Evou Saifrtovou na hřišti v Jenečku v roce 1977.

 

Děti z litovické školky pod vedením Evy Saifrtové vystupují na oslavách mezinárodního dne žen v roce 1978.

 

Děti z litovické školky se v září 1982 zúčastnili pod vedením Jany Kozlové vítání občánků na MNV.

Jana Kozlová vpravo, vlevo vzadu předsedkyně SPOZ Dagmar Otisová, uprostřed s řetězem tajemník MěNV Karel Najman.

 

Děti z litovické školky s Janou Kozlovou a Evou Saifrtovou.

 

Školní budova

 

Sportovců čp. 870

1947–1986

 

Ředitelky školy

 

1953–1982: Eva Saifrtová

Od roku 1982: Jana Kozlová

 

 

Úvod -> Hostivické školství -> Mateřská škola Hostivice II.

 

Popis: image003