Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> AFK Hostivice

 

 

Athleticko-fotbalový klub Hostivice

 

Stanovy úředně schváleny 6. května 1922

Nejpozději od roku 1930 spolek nevyvíjel žádnou činnost

Dobrovolné rozejití spolku vzato na vědomí v roce 1934

 

Stanovy

 

Vedení spolku a počet členů

 

Akce pro veřejnost

 

 

Historie spolku

 

AFK Hostivice, který vznikl v roce 1922, byl první klubem zaměřeným na konkrétní sport – kopanou. O jeho činnosti není mnoho známo, kromě sportu se však zabýval i ochotnickým divadlem, z něhož je v evidenci okresní správy politické zaznamenáno pět představení. Časem však AFK přestal vyvíjet činnost a místo něj byl v roce 1930 založen Sportovní klub Hostivice. Je zajímavé, že ustavující schůzce nového spolku se účastnil i František Čermák, který byl stále evidován jako předseda AFK. Úředně byl zánik AFK dobrovolným rozejitím potvrzen až v roce 1934.

 

Dokumenty

 

Zápis v pamětní knize Hostivíta z roku 1924.

 

Prameny

Spolkový katastr

Rejstřík divadel

Sbírka autora

Publikace Patnáct let Sportovního klubu Hostivice 1930–1945, str. 33–35

Pamětní kniha spolku Hostivít

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> AFK Hostivice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003