Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Budeč Hostivice -> Prohlášení z roku 1880

 

 

Jednota učitelská Budeč v Hostivicích

 

Prohlášení z roku 1880

 

Členové shromáždění při schůzi dne 30. března 1880 v Hostivici přejí si, aby kněžstvo s učitelstvem svorně na výchově mládeže pracovalo a v přátelství žilo; proto litují velice rozkolu, povstalého zvláště v době poslední memorandem českých biskupů. Přítomné učitelstvo jest si vědomo, že svědomitě plní povinnosti své nejen jako učitelé, ale i jako vychovatelé; jest si vědomo, že škola nynější na vyšším stupni vzdělání a pokroku stojí; protož odmítají rozhodně urážky v řečeném memorandu jemu činěné a souhlasí úplně s článkem „Na obranu školství a učitelstva českého,“ který od výboru „Ústředního spolku jednot učitelských v Čechách“ v listech učitelských uveřejněn byl.

 

Pramen

Beseda učitelská z 15. dubna 1880

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Budeč Hostivice -> Prohlášení z roku 1880

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003