Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Budeč Hostivice -> Návrh z roku 1889

 

 

Jednota učitelská Budeč v Hostivicích

 

Návrh z roku 1889

 

Tovární opatrovny pro mládež. Učitelský spolek v Hostivicích u Prahy usnesl se v jedné z posledních schůzí svých požádati ústřední spolek učitelský, aby se zasadil o to, by při větších závodech a továrnách zřizovány byly opatrovny, jichž náklad nesli by majitelé závodů. Tím se má odvarovati tomu, že se používá žákův a žákyň k opatrování malých dětí, čímž se velmi návštěva škol zanedbává. Kdyby se návrh tento uskutečnil, byl by to první krok, aby se zřizování opatroven a škol mateřských stalo závazným. Pro dělnictvo po celý den v továrnách zaměstnané jest návrh ten dost důležitým.

 

Pramen

Národní listy ze 17. února 1889

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Budeč Hostivice -> Návrh z roku 1889

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003