Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Budeč Hostivice -> Stanovy

 

 

Jednota učitelská Budeč v Hostivicích

 

Teze stanov v roce 1870

 

Účel: vzájemné vzdělávání, hájení školských a učitelských zájmů, zřízení spolkové knihovny, podporování zakládání školních knihoven.

Prostředky: čtení vzdělavatelských a vychovatelských spisů, rokování o učitelských a školských záležitostech, přednášky…, sepisování a posuzování pedagogických a školských článků, šíření vychovatelských zásad v rodinách.

Podmínka činného členství: způsobilost vyučovat na veřejných i soukromých školách národních.

Členský příspěvek činného člena: 1 zlatý ročně (v půlročních lhůtách).

Počet členů výkonného výboru: 7, voleni na jeden rok.

 

 

Změna stanov v roce 1880

 

Snížení členského příspěvku na 25 krejcarů pololetně.

Spolek vysílá delegáty do Ústředního spolku jednot učitelských v Čechách.

 

 

Části stanov v roce 1896

 

Čl. 2

Účelem jednoty jest duševní, mravní i hmotné povznesení stavu učitelského, zvelebení školství vůbec a rozmnožení přátel jeho.

 

Čl. 3

Účelu toho domáhá se jednota:

a) zřizováním okrsků a schůzemi jejich;

b) svoláváním valných schůzí všeho členstva (okrsků);

c) pořádáním poučných, zvláště vychovatelských schůzí pro lid;

d) vydáváním spisů vychovatelských, rozšiřováním vychovatelských spisů a časopisů a zřizováním čítáren a knihoven vychovatelských;

e) pořádáním sjezdů, zábav, výstav a vycházek;

f) pořádáním vzdělávacích přednášek a běhů různých oborů věd;

g) hájením a podporováním zájmů učitelstva a školství;

h) po řádném usnesení valné schůze přistoupení za člena k „Zemskému ústřednímu spolku Jednot Učitelských v království Českém“;

i) zřizováním pracovních odborů k dosažení svrchu uvedeného účele.

 

Zástupce spolku dle čl. 18 stanov: starosta neb jeho náměstek. Listiny jednotou vydávané podpisuje starosta a jednatel.

 

Uvedeno podle spolkového katastru okresu Smíchov

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Budeč Hostivice -> Stanovy

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003