Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Junák Hostivice

 

 

 

Junák – skaut

 

První oddíl založen v roce 1937, zrušen za války

Po válce ustavena družina Vlčat v Litovicích při hostivickém středisku, v roce 1948 činnost úředně zastavena

(Podle evidence ONV PZ chybí spisy o utvoření, 6. května 1949 sloučen s Československým svazem mládeže Hostivice)

Středisko znovu obnoveno v letech 1968 a 1991

 

Stanovy

 

Vedení spolku a počet členů

 

Akce pro veřejnost

 

Historie spolku

 

Skautské družiny, které působily v Hostivici před rokem 1948, patřily pod jiná skautská střediska a Junák v Hostivici zřejmě nevytvořil právní subjekt, který by byl evidován ve spolkovém katastru.

Podle evidence Okresního národního výboru byl hostivický Junák součástí Československého svazu mládeže a 6. května 1949 s ním byl sloučen.

 

Dokumenty

 

Z kroniky družiny Vlčat Litovice – středisko Hostivice z roku 1947.

 

Prameny

Sbírka autora

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Junák Hostivice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003