Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 9. května 1911

 

Předchozí protokolNásledující protokol

 

 

Protokol

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici dne 9. května 1911 za přítomnosti podepsaných 11 členů výboru s následujícím pořadem

 

1. Předložení obecních účtů za rok 1910 a byla ku prozkoumání jich komise, a sice p. c. k. správec, p. Št. Šafařík, p. Vlasák a p. Jos. Šafařík, kteří mají účty přezkoumati a v příští schůzi zprávu podati.

 

2. Předložen rozpočet pro rok 1911 a byli tytéž p. zvoleni, by předpočet prozkoumali a v příští schůzi zprávu podali.

 

3. Jest volba komise pro volby do rady říšské a zvoleni byli p. Jos. Vlasák, J. Kohoutek a starosta.

 

4. Ku žádosti p. Čermáka, majitele domu č. 4 v Hostivici, o změnu regulačního plánu, by mohl rozšířiti svou novostavbu a rovně postaviti, usneseno bylo, že obecní zastupitelstvo souhlasí s touto změnou pod tou podmínkou, že pozemek obce musí zaplatiti do roka a knihovní pořádek zavésti, jakož i veškeré výlohy s tím spojené obci nahraditi. Obec má zakročiti, by změna regulačního plánu schválena byla.

 

5. Jednání o žádosti p. majitele továrny na šrouby následkem ohražení jejich majetku dřevěným plotem kvůli rovnosti žádá o výměnu části obecní louky, usneseno, že obecní zastupitelstvo s tou výměnou souhlasí s tím podmíněním, že p. majitel továrny výlohy s tím spojené ze svého nese.

 

6. Ohledně žádosti Hany Hulerové o povolení zahražení cesty před jejich domem usneslo se obecní zastupitelstvo místo komionelně ohledá a pak o tom rozhodne.

 

7. Ku žádosti o přijmutí za příslušníky obce přijmuti David Klein a Petr Stupka.

 

9. K žádosti Matěje Nyklesa a spol. ohledně zatarasení cesty u domu p. Kapalína usneseno, že komisionelně celý výbor závadu ohledá a co potřeba nařídí.

 

10. K žádosti J. Dusíka ohledně ohražení jeho dvorku nečiní se námitek.

 

 

Kubr, starosta, Karel Nerad, Mulatsch, zástupce c. a k. velkostatku, Ant. Staněk, Josef Vlasák, Jan Kohoutek, Frant. Dusík, Josef Šafařík, Ant. Vlček,  Št. Šafařík

 

 

 

Předchozí protokolNásledující protokol

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 9. května 1911

 

Popis: Popis: Popis: image003