Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 28. června 1911

 

Předchozí protokolNásledující protokol

 

 

Protokol

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici dne 28. června 1911 za přítomnosti 7 členů výboru s následujícím pořadem

 

1. Přípis okresního výboru v Unhošti ohledně stavby silnice a bylo vzato na vědomí rozpočet na Hostivici připadající 2171 K 53 h a ohledně vykoupení pozemku v Jenečku a schváleno, že silnice zabéře pozemek Josefa Protivy zahrádku a pozemky c. k. velkostatku, nepatrnou část č. kat. 400, 401, 415/1, 422/1 a 422/2 a má se dopsat na c. k. vrchní správu v Jenči o výměru těchto pozemků.

 

2. Ohledně bytu žádaného Jakubem Strašlipkou a Frant. Novotným usneseno, že an obec žádný byt v obecním domku nemá, tak že nemůže žadatelům vyhověno býti. Z rozhodnutí toho mohou se odvolati k okresnímu výboru v Unhošti během 14 dnů.

 

3. Do reklamační komise pro volby do obecního zastupitelstva zvoleni byli p. Kozák J., p. Jos. Šafařík a p. Jos. Vlasák, kteří spolu se starostou tvoří komisi.

 

4. Sdělení od c. k. okresního hejtmanství o stanovení konkurenčního příplatku na opravu kostela v obnosu 200 kor. na obec Hostivici vypadající vzat byl na vědomí.

 

5. Ohledně kamene z černé skály a šutru schváleno ujednání ohledně poplatku starosty s c. k. hospodářským radou p. Roseman a výbor osobně nařídil zástupci stavitele Sechtra, kde se má kámen lámat, v pádu neuposlechnutí má se lámání zapovědít.

 

6. Ohledně výměru okresního výboru stran zdravotního obvodu usneseno trvati na obvodě a starosta má zavésti jednání ohledně připojení Dobrovíze a Bělok k Hostounskému obvodu.

 

7. Ku návrhu p. Nerada usneseno do sochu v parku obecním opraviti na cementovou maltu.

 

Ohledně pokračovací školy stalo se usnesení ve minulé schůzi, pročež to odpadá.

 

Ant. Tůma, Fr. Kubr, starosta, Karel Nerad, Mulatsch, zástupce c. a k. velkostatku, Josef Vlasák, Jan Kohoutek, Štěp. Šafařík

 

 

 

Předchozí protokolNásledující protokol

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 28. června 1911

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003