Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 26. července 1911

 

Předchozí protokolNásledující protokol

 

 

Protokol

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici dne 26. července 1911 za přítomnosti 10 členů výboru s následujícím pořadem

 

1. Jednání o podání dobrozdání o žádosti Václava Procházky o povolení hostinské koncese, kterou zamýšlí provozovati po čas earárních staveb, a bylo usneseno, že obecní zastupitelstvo vzhledem k tomu, že na stavbách obou jsou již kantýny a dům Václava Procházky nenachází se u staveb uvedených, nedoporučuje zřízení koncese hostinské u V. Procházky v čísle 121 v Hostivici.

 

2. K žádosti p. MUDr. Stanislava Fulneckého povolilo obecní zastupitelstvo v Hostivici příspěvek jemu dáti v obnosu 300 korun ročně od doby započaté prakse v Hostivici a žádá, by p. lékař ku zdravotnímu stavu ve škole přihlížel.

 

3. Sdělení starosty ohledně zdravotního obvodu, že obce Malé a Velké Přítočno nechtějí přistoupiti k obvodu do Hostouně a že obce Dobrovíz a Běloky k Hostouni by se připojily. Vzato na vědomí.

 

4. Ohledně výkupu pozemků na stavbu silnice v Jenečku usneseno potřebné pozemky od c. k. velkostatku vykoupiti, a sice od parc. č. 415/1 as 450 m2 jeden čtvereční sáh za 1 korunu a od parc. 422/1 a 422/2 ve výměře 389 m2 jeden čtvereční sáh za 2 koruny, jakož i za brambory nájemci náhradu dáti. Zároveň usneseno, že obec nebéře co výměnu veřejný statek č. parc. 402 ve výměře 103 sáhy čili 370 m2.

 

5. Ohledně omezníkování panských pozemků okolo obecních cest usneseno, že se jednotliví členové o spravedlnosti přesvědčí a v příští schůzi se o tom usnesení stane.

 

 

Štěp. Šafařík, Jan Kohoutek, Josef Vlasák, Mulatsch, zástupce c. a k. velkostatku, Karel Nerad, Ant. Tůma, Fr. Kubr, starosta

 

 

 

Předchozí protokolNásledující protokol

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 26. července 1911

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003