Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 29. srpna 1911

 

Předchozí protokolNásledující protokol

 

 

Protokol

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici dne 29. srpna 1911 za přítomnosti 8 členů výboru s následujícím pořadem

 

1. Jest volba do místní školní rady v Hostivici a byli zvoleni p. Kozák Josef, p. Jos. Šafařík a p. Vlasák, za náhradníka p. Nykles Václ. a p. Kohoutek.

 

2. Ohledně přípisu okresního výboru o zaplacení 1. třetiny na silnici usneseno, že vzhledem k tomu, že postup práce na části k Hostivici patřící ani štět položen nebyl, dále že podmínka, že se má dle práce dávati splátky nám sdělená nebyla, obecní výbor tuto částku nyní platiti nehodlá.

 

3. Ohledně živnosti hostinské Josefa Reichrta usneseno, že obec proti udělení hostinské živnosti pouze po čas stavby budov earárních Josefa Reichrta nic nenamítá, připomíná však, že Josef Reichrt živnost hostinskou již od dubna provozuje nemajíc dosud oprávnění.

 

4. Odpověď teleg. a poštovního ředitelství ohledně telefonní stanice za roční paušál 670 korun vzato na vědomí s tím, že obec takový náklad na telefon povoliti nemůže.

 

5. Žádost Josefa Čermáka o svolení obce na vyplacení úrazové renty usneseno, že svolení toto se mu dáti nemůže z důvodu, že lépe bráti měsíčně rentu než vybrati najednou.

 

6. Za příslušníky zdejší obce přijati Ant. Truxa, Václav Burda, Jan Fiala, Josef Veselý, Brož Václav, Frant. Matějka, Frant. Kopka a Ant. Brtoun.

 

7. Ohledně přípisu okresního výboru, zda-li obecní zastupitelstvo souhlasí, by se při nově stavěné silnici v Jenečku postavil mezi rybníky nový velký most, usneseno, že obec. zastupitelstvo v Hostivici nesouhlasí, by se nový most stavěl, a sice z důvodů, že při pochozí komisi usneseno bylo nechati most starý, nového není třeba a nyní se zřízením nového mostu náklad na stavbu silnice by se valně zvýšil oproti původnímu rozpočtu, pročež obecní zastupitelstvo v Hostivici na zvýšený náklad na tuto silnici nepřistupuje.

 

8. K návrhu p. c. k. správce ohledně rygolu u č. 17 v Hostivici usneseno vyzvati okresní výbor, že následkem přejíždění rygolu povozy se zvrhají a vozy lámou, by uvedený rygol byl znovu upraven tak, by se přes něj řádně přejížděti mohlo, jakož aby slíbené rygoly od č. 22 ku hostinci U Koruny zřízené byly.

 

9. Ku přípisu okresního výboru usneseno mostek u staré mýtovny dáti opraviti, a nebudou-li překlady, mají se koupiti cementové roury at 40 centimetrů, jakož i mostek u ohrádky, kde se mají dáti roury 30 centimetrové.

 

10. An v černé skále dělníci kámen nepořádně lámou v zakázaném místě a zbytečně ruší pole, usneseno lámání ve skále zakázati a starostovi uloženo zákaz zúčastněným zájemníkům písemně dáti, jakož to i okresnímu výboru ohlásiti.

 

11. Ku stížnostem občanů strouhou jezdících usneseno p. Jos. Kapalínovi, by vůz na cestě nenechával a jej odstranil ku panské zdi a vše co jízdě překáží odstranil do 3 dnů, a pakli tak neučiní, má se pokutovat, a pakli by nezaplatil pokutu tuto politickou cestou vymáhati.

 

12. Ze zaslaných 25 losů severočeské jednoty usneseno ponechati 10 a ostatní vrátiti.

 

Fr. Kubr, starosta

 

 

 

Předchozí protokolNásledující protokol

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 29. srpna 1911

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003