Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 2. října 1911

 

Předchozí protokolNásledující protokol

 

 

Protokol

sepsán při schůzi obecního zastupitelstva v Hostivici dne 2. října 1911 za přítomnosti 7 členů výboru s následujícím pořadem

 

1. Jest přípis okres. hejtmanství v Kladně, by zvoleni byli tři volitelé pro doplňovací volbu do okresního zastupitelstva v Unhošti a byli zvoleni následující p. Karel Nerad, p. Jos. Šafařík a Ant. Tůma rolníci. Nerad 6 hlasů, Jos. Šafařík a Ant. Tůma 5 hlasů. Volba dála se lístky hlasovacími.

 

2. Ku výměru okres. soudu na Smíchově, aby zvolení byli dva důvěrníci ku roku 16/10 1911 a zvoleni byli p. Josef Vlasák a p. Št. Šafařík.

 

3. Zpráva o rozhodnutí okresního výboru o stavbě mostku v Jenečku, vzato bylo na vědomí.

 

4. K žádosti Ant. Čermáka o povolení vybrání úrazové renty usneseno, že povolení ku vybrání této renty se dáti nemůže, an by tyto utratiti mohl a obci na obtíž připadl.

 

5. Volný návrh p. Št. Šafaříka ohledně Ant. Trýby usneseno, aby se mu upravilo nějak lůžko ve chlévě v pastoušce.

 

6. Další návrh, aby okres nechal zřídit rygoly od č. 22 hostince p. Nerada až k továrně p. Staňka byl schválen.

 

Kubr, starosta, Jos. Kozák, Frant. Dusík, Karel Nerad, Mutlasch, Ant. Tůma, Štěp. Šafařík

 

 

 

Předchozí protokolNásledující protokol

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 2. října 1911

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003