Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 21. dubna 1914

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

sepsaný v místnosti u obecního úřadu v Hostivici dne 21. dubna 1914 o schůzi výboru obecního.

 

Sezení toho se súčastnili:

Obecní starosta jako předseda: Tom Chlupatý.

Obecní radní: Fr. Kubr, Štěp. Šafařík, Ant. Závora.

Členové obecního výboru: Šafařík Josef, Vlasák Josef, Kohoutek Jan, Uhlík  Antonín, Nerad Karel, Kozák Josef.

 

Jednání:

 

Když předsedající starosta obce zjistil, že byla schůze tato dle ustanovení čl. 42 obecního zřízení řádně svolána a že jest tolik údů výboru obecního pospolu, aby mohl výbor platná usnesení činiti, přikročeno

 

k dennímu pořádku:

 

1. Zápis o poslední schůzi konané dne … 19… přečten, schválen a podepsán.

 

I.  Usnesení, jak naložiti s obecní pastouškou.

Pan starosta oznamuje, že pastouška u domu p. Stádníkové hrozí sesutím, a že dnes se konala na místě komise, kteráž uznala, by se klenutí a přední zeď rozbourala a zadní hradební zeď zůstala stát. V rozhovoru o předmětu tom zavedeném a po podání různých náhledů usneseno, aby mlátek a chlév se rozboural a zadní zeď zůstala státi, takže zůstanou státi pouze obytné místnosti. Pan starosta však poukazuje, že již provedení tohoto usnesení bude státi peníze, kteréž nelze na ničem ušetřiti, a jest náhledu, by sesutím hrozící štít byl částečně opraven, klenutí sundáno, což by vyžadovalo náklad nepatrný, a míní, že by se tak mohlo státi, když tato co možno vyjetí se musí býti rozbourána celá. Náhled tento se přijímá.

 

II. Prohlášení o povolení pozemku obecního na stavbu objektů pro rozvádění elektrického proudu.

Prohlášení se schvaluje.

 

III. Žádost Barbory Mračkové za udělení koncese vetešnické.

Žádosti se vyhovuje.

 

IV. Vyřízení přípisu.

[…]

 

Tím byl denní pořádek úplně vyčerpán a poněvadž se nikdo více ke slovu nehlásí, byla schůze ukončena.

Přečteno, schváleno a podepsáno.

V … dne … 19…

Starosta:

Člen výboru:

Člen výboru:

Tom Chlupatý, Josef Vlasák, Karel Nerad

Zapisovatel:

 

Na skladě má „Závod tiskařský a vydavatelský“ v Roudnici n. L. – Skl. č. 74. I.

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

           

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 21. dubna 1914

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003