Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 1. května 1915

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

sepsaný v místnosti u obecního úřadu v Hostivici dne 1. května 1915 o schůzi výboru obecního.

 

Sezení toho se súčastnili:

Obecní starosta jako předseda: Tomáš Chlupatý.

Obecní radní: Kozák Josef, Šafařík Štěpán.

Členové obecního výboru: Kubr František, p. Mulatsch Karel, p. Vlasák Josef, p. Nerad Karel, p. Uhlík Antonín.

 

Jednání:

 

Když předsedající starosta obce zjistil, že byla schůze tato dle ustanovení čl. 42 obecního zřízení řádně svolána a že jest tolik údů výboru obecního pospolu, aby mohl výbor platná usnesení činiti, přikročeno

 

k dennímu pořádku:

 

1. Zápis o poslední schůzi konané dne … 19… přečten, schválen a podepsán.

 

Projednání smlouvy s buštěhradskou drahou z poslední schůze odloženého jednání.

Pan starosta podává zprávu o krocích v příčině zajištění úroků z kupní ceny a že dráha musí úroky splatit a zda by se vymáhání úroků mělo vymáhati prostřednictvím advokáta, poněvač tito úroky dobrovolně nedají.

Usneseno vymáhání úroků svěřiti doktoru Karasovi.

 

Žádosti za udělení příspěvku pro Jedličkův ústav slepců a Slezské matice školské.

Usneseno věnovati Jedličkovu ústavu slepců a zmrzačených dětí 6 K, matici slezské 4 K.

 

Pojednání o zásobování obce.

Pan starosta podává zprávu o zásobách v obci se nacházejících, jichž přibližně asi jest 69 q u rolníků, 65 q centů v c. a k. dvoře, 40 q mouky u pana Štýbra a 40 q se zamluvilo v Sobíně a že o ponechání zásob těch bylo u okresního hejtmanství požádáno.

Dále sděluje, že při posledním zajišťování zásob bylo zjištěno, že v obci zdejší bylo napočteno 165 osob, které nemají zcela žádných zásob.

Žádá pak, by zvolena byla 3 až 4 členná komise, kteráž by projednala kupní a výrobní cenu s panem Štýbrem.

Pan Nerad navrhuje do komise p. Uhlíka, p. Kubra a p. Vlasáka a p. Kubr žádá, by k nim přidělen byl ještě člen představenstva obecního. Pan Šafařík Štěpán se přihlašuje dobrovolně.

Pan Vlasák poukazuje na dovážení chleba, při čemž se stává, že některá rodina nedostane chleba žádný, kdežto jiná rodina dostane třeba bochníky čtyři, s nimiž se v rodině plýtvá.

Usneseno, by chleba byl dodáván pouze obchodníkům a aby požádány byla četnická stanice, by vyslala svého člena co průvodčího k vozu, jenž chleba přiváží, a osoby, kteréž by chtěly chléb na cestě, zjistiti a úředně u téhož zásoby zjistiti a případně i prodej chleba pro téhož zakázati, a aby do každé rodiny dán byl než jeden chléb.

 

Pan Kubr poukazuje, že na nové pumpě se houpají děti, kteréž jí tím poškozují, a aby byla vydána vyhláška, že každý bude povinen porouchání studny svým nákladem opraviti, když se zjistí, že děti jich pumpu rozlámaly.

Usneseno poslati po vůkolních rodičích přípis, že rodiče budou trestáni, když jich děti při lámání pumpy přistiženy budou.

 

 

Starosta: Tom Chlupatý

Mulatsch, Fr. Kubr, Štěp. Šafařík, Ant. Uhlík, Josef Kozák, Josef Vlasák, Karel Nerad

 

 

Tím byl denní pořádek úplně vyčerpán a poněvadž se nikdo více ke slovu nehlásí, byla schůze ukončena.

Přečteno, schváleno a podepsáno.

V … dne … 19…

Starosta:

Člen výboru:

Člen výboru:

 

Zapisovatel:

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 1. května 1915

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003