Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 28. května 1915

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

sepsaný v místnosti u obecního úřadu v Hostivici dne 28. května 1915 o mimořádné schůzi výboru obecního.

 

Sezení toho se súčastnili:

Obecní starosta jako předseda: p. Tomáš Chlupatý.

Obecní radní: p. Kozák Josef, p. Šafařík Štěpán.

Členové obecního výboru: Kubr František, Kohoutek Jan, Uhlík Antonín, Mulatsch Karel, Vlasák Josef, Henych Josef, Šafařík Josef.

 

Jednání:

 

Když předsedající starosta obce zjistil, že byla schůze tato dle ustanovení čl. 42 obecního zřízení řádně svolána a že jest tolik údů výboru obecního pospolu, aby mohl výbor platná usnesení činiti, přikročeno

 

k dennímu pořádku:

 

1. Zápis o poslední schůzi konané dne … 19… přečten, schválen a podepsán.

 

Jednání o upsání válečné půjčky.

C. k. okresní hejtmanství vyzváním ze dne 5. května 1915 zaslalo provolání c. k. místodržitelství království Českého pro upisování válečné půjčky, v důsledku čehož svolána dnešní schůze za přítomnosti zpředu uvedených.

Usneseno všemi přítomnými veškery přebytky obecní připadající kmenovému jmění upsati na II. válečnou půjčku. Současně usneseno, by vyzvány byly místní spolky, by přebytky své obci zapůjčily, by půjčka ta byla důstojná obce.

 

Schůze skončena za plné spokojenosti výše upsání, jak vážnost doby toho vyžaduje.

 

Tom Chlupatý starosta, Ant. Uhlík, Jan Kohoutek, Fr. Kubr

 

Tím byl denní pořádek úplně vyčerpán a poněvadž se nikdo více ke slovu nehlásí, byla schůze ukončena.

Přečteno, schváleno a podepsáno.

V … dne … 19…

Starosta:

Člen výboru:

Člen výboru:

 

Zapisovatel:

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 28. května 1915

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003