Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 29. června 1919

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

sepsaný v místnosti u obecního úřadu v Hostivici dne 29. června 1919 o ustavující schůzi obecního zastupitelstva.

 

Sezení toho se súčastnili nově zvolení členové obecního zastupitelstva:

Arnold Pavel, Bouška Václav, Čermák Josef, Eiman Bohuslav, Hájek Tomáš, Chlupatý Tomáš, Kapalín Václav, Kalina Matěj, Kodet Antonín, Kojzar František – škrtnuto (Černý Bohumil), Končil František, Kliment František, Krajcr Antonín, Křížová Ludmila, Mrnka Rudolf, Nebeský Josef, Novotný Jan, Pechlát František, Řehák František, Sláma Václav, Stehlík Václav, Sulán Jan, Šváb František, Závora Antonín

          

I. Složení slibu (§ 59 o. ř.).

Pan František Pechlát, učitel pověřený dozorčím úřadem jako zástupce téhož, poukazuje na § 59 vol. řádu o povinném složení slibu věrnosti Československé republice, jakož i že ten, kdo by ku slibu chtěl připojiti své výhrady nebo dodatky, považován býti musí co takový, že odpírá složení slibu a odmítá přijetí volby. Žádá pak, by přítomní podáním ruky předepsaný slib vykonali. Po provolání Slávy presidentu Masarykovi všichni přítomní prohlášením a podáním ruky skládají povinný slib a podpisem složení slibu stvrzují.

 

II. Zvolení předsedy dle stáří a členů volební komise (§ 60 v. ř.).

Nejstarším členem obecního zastupitelstva jest pan Čermák Josef z volební skupiny Československé strany lidové a jest tudíž předsedou volební komise. Za členy volební komise jsou p. Kalina Matěj, p. Řehák František, p. Pechlát František.

 

III. Volby (§ 62 v. ř.):

a) starosty,

b) I. náměstka,

c) II. náměstka.

Voleno hlasovacími lístky. Odevzdáno 24 hlasů a obdrželi:

Bouška Václav 22 hlasů, Tom Chlupatý 1 hlas, neplatný 1 hlas. Jest tedy starostou Bouška Václav.

Přikročeno k volbě I. náměstka. Odevzdáno 24 hlasů a obdrželi:

Závora Antonín 22 hlasů, Tom Chlupatý 1 hlas, Fr. Pechlát 1 hlas, jest tedy zvolen I. náměstkem Závora Antonín.

Při volbě II. náměstka odevzdáno 24 hlasů a obdrželi:

Hájek Tomáš 17 hlasů, Fr. Pechlát 4 hlasy, Tom Chlupatý 1 hlas, Fr. Kojzar 1 hlas, Jan Sulán 1 hlas. Jest tedy zvolen II. náměstkem Hájek Tomáš.

 

IV. Volba členů obecní rady (§ 64 v. ř.).

Při volbě obecní rady zvoleni: pp. Eiman Bohuslav, Stehlík Václav, Kojzar František, Tomáš Chlupatý, Čermák Josef.

 

V. Volba komisí (§ 64 v. ř.):

a) finanční.

Do komise finanční za obecní zastupitelstvo zvoleni: Řehák František, Sláma Václav, Kapalín Václav, Mrnka Rudolf, Chlupatý Tomáš a Čermák Josef.

 

b) stavební.

Do komise stavební zvoleni z obecního zastupitelstva a občanstva: Krajcr Antonín, Nebeský Josef, Škvor Antonín, Kapalín Josef, Arnold Pavel Kojzar František, Procházka Václav, Kliment František, Hakl Antonín – volbu nepřijal, Kubr František.

 

c) zdravotní.

Do komise zdravotní zvoleni: Šváb František, Stehlík Václav, Donát Josef, Foubík Václav z Jenečka, Kalina Matěj, Kojzar František, Pechlát František, Novotný Jan.

 

d) trestního senátu.

Do trestního senátu zvoleni: Nebeský Josef, Řehák František, Souček Václav, Lundák Vojtěch, Dusík František, Kodet Antonín, Kubr František, Čermák Josef.

 

Tím byl pořad dnešní vyčerpán.

Nově zvolený starosta ujímá se slova, děkuje za důvěru, žádá za společnou práci k dobru obce a občanstva a žádá, by se obecní zastupitelstvo usneslo, jak se má úřadovati a kdy by se měl úřad převzíti. Pan Chlupatý apeluje na přítomné, by starosta byl všemožně všemi členy obecního zastupitelstva i komisemi podporován.

Pan Stehlík žádá, by před předáním obecního úřadu za součinnosti obecního zastupitelstva provedena byla úřední revise a aby tuto provedl okresní výbor. Čas se stanoví dle toho, kdy tak bude moci učiniti okresní výbor. Při revisi súčastní se mimo obou starostů nově zvolení I. a II. náměstek a po provedené revisi se sezve na nejbližší neděli nové i staré obecní zastupitelstvo.

Pan Pechlát žádá, by další pravidelné schůze obec. zastupitelstva se nekonaly v neděli, nýbrž dle možnosti v sobotu odpoledne. Náhled se schvaluje.

Pan Chlupatý jest náhledu, že by od 1. července mohlo nové obecní zastupitelstvo převzíti svoji funkci, ovšem bez závaznosti na hospodaření do 30. června 1919. Pan Řehák k tomu připomíná, by dosavadní starosta vedl za součinnosti nového starosty úřad do té doby, až bude provedena revise. Nově zvolený pan starosta sděluje, že může býti přítomen vždy dopoledne od 9 do 10 hodin. Pan Mrnka žádá, by současně ustanovena byla nová obecní rada, by činila táž svá rozhodnutí. Návrh se přijímá a obecní rada se ustanoví v úterý dne 1. července v 7 hod. večer.

Pan Pechlát žádá, by členové komisí oznámeni byli dozorčímu úřadu.

Pan starosta na to prohlašuje schůzi za skončenou.

 

V Hostivici dne 29. června 1919.

 

Starosta: Bouška Václav

Člen výboru: Kojzar, Kalina, R. Mrnka

Zapisovatel: Jaroslav Najman

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 29. června 1919

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003